ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شجاعی ای خط و شعر تو دام و دانه عقلهزار مرغ چـو من صید دام و دانه تـو
ز مـن زمـیـن خـداونـد مـن بـبـوس و بـگـویکـه ای زمـانه فـضـل و هنر زمانه تـو
نــزاد مــادر گــیـتــی بــه صــد هــزار قــراننه چون تـو یا چو جگرگوشه یگانه تو
چـو گـردکـی کـه رسـاند زمین بـه دامن تـوچو مویکی که ستاند هوا ز شانه تو
اگــر ز روی ضـــرورت کـــرانــه کـــردم دوشز خدمت تـو و بـیرون شدم ز خانه تو
تـو بـر زمـانه نه آن پـر گـشـاده سـیمـرغـیکه خـوابـگاه مگس شاید آشیانه تـو
ز جـاه تـو چـه عـجـب کـاخـتـران کرانه کنندبــر آسـمـان ز مـوازات آسـمـانـه تــو
مـرا ز خـدمـت تـو جـاه تـسـت مـانع و بـسکه حـایلسـت مرا جـاه بـی کرانه تـو
وگـرنه مـردمـک چـشـم من چـه خـواهد آنکه معتـکف بـنشـیند بـر آسـتـانه تـوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.