ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح امیر فخرالدین ابوالمفاخر آبی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 01:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای بــه تــدبــیـر قــطــب آن گــردونکـه ز تـقـدیـر سـاخـتـسـت جـدی
وی ز تــشـویـر خــاطـرت خـورشـیـدغـوطـهـا خــورده در تــمـوج خـوی
هـرچــه مـکـنـون خـطـه اشـیـاسـتهمه بـا مـکـنت تـو ادنی شـیی ء
حـکـمـت انـدر نـفـاذ گـشـتـه چـنـانکــه نـگـنـجــد در انـقــیـادش کـی
ظـل جـاهت از آن کـشـیده تـرسـتکـــه کـــنــد دور روزگــارش طـــی
سـیر حـکـمـت از آن سـریع تـرسـتکـه بــرد مـســرع ضـمـیـرش پــی
گـر تــقــلـد کــنـی عــمـارت عــصــرنـشـود هـیـچ کـس خـراب از مـی
آدم از نــســبــت وجــود تــو یـافــتاخــتــصــاص خــلــقــتــه بـــیــدی
چـــون عـــنــان قـــلــم روان کــردیآب گــــردد روان صـــــاحـــــب ری
چـــون رکـــاب کـــرم گــران کـــردیخـاک بــوسـد عـظـام حـاتـم طـی
قـدرتــت گـفـت روز عــرض الـســتچـون جـدا کـرد اخـطـل از اخـطـی
کای علی خرج این حشم برگیستهمـتـت گـفـت قـد ضـمنت عـلـی
دوش بــا آســمـان هـمـی گـفــتــمبــر ســبــیـل سؤال مـطــلــب ای
کــه مـدار حــیـات عــالـم کـیـســتروی سـوی تــو کـرد و گـفـتــا وی
گـفــتــم ایـن را دلـیـل بــایـد گـفــتهیچ دانی که می چه گویی هی
مـیـر آبــسـت و حــق هـمـی گـویـدو مـن الــمــاء کــل شــی ء حــی
تـا که نی را چـو سـرو نیسـت قـوامدر بــــهـــار و تــــمـــوز و آذر و دی
بـاد پـیشت جـهان چو سرو بـه پـایپـای تـا سر کمر بـبـستـه چـو نی
پـوسـت بـر دشـمنت کـفـن گشـتـههـمـچـو بــر کـرم قـز تــراکـم قـی
***
مــرا ســعــد دیـن داد پــیــراهــنــیکـه از دیدنش دیده حـیران شـدی
ز فـرســودگـی وقـت پــوشــیـدنـشتـن مـرد پـوشـیـده عـریـان شـدی
بــه هـرجـا کـه آسـیـب سـریـافـتـیبــه انــدازه تــن گــریـبــان شــدیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.