ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در موعظه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 01:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
پــیـشــی ز هـنـر طــلــب نـه از مــالاکــنــون بــاری کــه مــی تــوانـی
هــان تــا بــه خــیـال بــد چــو دونــاندر حــال حــیــوة ایــن جـــهــانــی
افـــزون نـــکـــنــی بـــرانـــچـــه داریقــانــع نــشــوی بــدانــچــه دانـی
مـشــغـول مـشــو بــه تــن نـه ایـنـیفــارغ مـنـشــیـن ز جــان نـه آنـی
گـر جـانـت بـه عـلـم در تـرقـی اسـتآنـــک تـــو و مـــلـــک جـــاودانــی
ورنــه چــو بــه مــرگ جــهــل مــردیهـرگــز نــرســی بــه زنــدگــانــی
دانـی چــه قــیـاس راســت بــشــنـوبـر خـود چـه کتـاب عشوه خـوانی
زیـن سـوی اجـل بــبــیـن کـه چـونـیزان سـوی اجــل چــنـان بــمـانـی
***
هر آنگـه کـه چـون مـن نیایم نخـوانیچـنان بـاشـد ایدون کـه آیم بـرانی
نخـوانی مرا چـون نخـوانی کـسـی راکه مدح تـو خواند چو او را بـخوانی
کـرا همسـر خـویش چـون من گزینیکرا همبر خویش چون من نشانی
نــدیــمــی مــرا زیــبــد از بــهــر آن راکـه آداب آن نـیـک دانـم تــو دانـی
اگـر نـامـه بــایـد نـوشــتــن نـویـســمبـه کـلک و بـنان دیبـه خـسـروانی
وگـر شـعـر خـواهی کـه گـویم بـگویمهم از گفتـه خود هم از بـاستـانی
وگـر نـرد و شـطـرنـج خـواهـی بـبـازمحـریـفـانـه سـحـر حـلـال از روانـی
وگر هزل خـواهی سـبـک روح بـاشـمنـبـاشـد ز مـن بـر تـو بـیم گـرانـی
ز مــطـــرب غــزل آرزو در نــخـــواهــمنـگـویـم فـلـانـی دگـر یـا هـمـانـی
نه چـشـمم چـراگه کند روی سـاقـینـه گـوشـم بـدزدد حـدیث نـهانـی
مـعـربـد نـبــاشـم کـه نـیـکـو نـبـاشـدکـه می را بـود جـز خـرد قـهرمانی
یکی کم خورم خوش روم سوی خانهغــلــامـی بــود مـر مـرا رایـگــانـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.