ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»صاحب به حکیم اسبی وعده کرد در تقاضای آن این قطعه را گفته

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 01:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
زهـی نـفــاذ تــو در ســر کــارهـای مـمــالــکگـرفـتـه نـسـبـت اسـرار حـکـمـهای الـهی
مـقـال رفـعــت قـدر تــو پــیـش رفـعـت گـردونحدیث پـایه ما هست پیش پستی ماهی
چـو وقـفـنامه دولـت قـضـا بـه نام تـو بـنوشـتچـهـار عـنـصـر و نـه چـرخ بـرزدنـد گـواهی
تــویـی کـه مـسـرع امـرت نـدیـد وهـن تـوقـفتـویی که عرصه جـاهت ندید ننگ تـبـاهی
ز رشــک رای مــنـیـر تــو هـیـچ روز نــبــاشــدکه صبـح جـامه ندرد بـر آسـمان ز پـگاهی
اگــر بــه رنـج نـداری کــه هـیـچ رنـج مــبــادتز حسب واقعه بـنویس چـند بـیت کماهی
بـه یاد تـست همانا حـدیث بـخـشش اسبـیکه کهربـاش چـو بـیند کند عـزیمت کـاهی
برون نمی شود از گوشم آن حدیث و تو دانیحـدیث اسب نیاید بـرون ز گوش سپـاهی
و گــربــهــا بــود آنــرا بــهــا پــدیــد نــبــاشــدپـیادگی و فراغـت بـه از عـقیله و شـاهی
بـه عـون تـسـت پـنـاهم کـه از عـنایت گـردونچنانت بـاد که هرگز بـه هیچ کس نپناهی
مرا ز صـورت حـالـی کـه هسـت قـصـه غـصـهروا بـود که بـگویم بـه ناخـوشی و تـبـاهی
بــدان خــدای کـه انـدر زمـانـه روز و شــب آرداگرچـه روز تـمنی شبـی بـود بـه سیاهی
مـرا ز حـادثـه حـالـیسـت آنـچـنـانکـه نـخـواهمتوانی ار به عنایت چنان کنی که بخواهی
بـه بـذل کوش که از مال و جـاه حـاتـم طی رااثـر نمـانـد بـجـز بـذلـهای مـالـی و جـاهی
بــقـات بــاد کـه تــا مـهـر آســمـان گـیـه گـونبـه خـاصـیت بـنماید ز شـوره مهر گـیاهیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.