ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قصیده

RSS
تغییر یافته در 2011/08/18 10:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان بابا طاهر, شعر کهن
بـــتــا تــا زار چــون تــو دلــبــرســتــمبـتـن عـود و بـسـینه مجـمرسـتـم
اگــر جــز مــهــر تــو انــدر دلــم بـــیبـه هفـتـاد و دو ملـت کـافـرسـتـم
اگـــر روزی دو صـــد بـــارت بـــویــنــمهـمـی مـشـتـاق بـار دیـگـرسـتـم
فــراق لــالــه رویــان ســوتــه دیــلــموز ایشان در رگ جـان نشتـرستـم
مـنـم آن شـاخـه بــر نـخـل مـحــبــتکه حسرت سایه و محنت برستم
نـــه کـــار آخـــرت کـــردم نـــه دنــیــایکی بـی سایه نخل بـی بـرستـم
نــه خــور نــه خــواب بــیــتــو گــویـیبـه پـیکر هر سـر مو خـنجـرسـتـم
جـدا از تـو بــه حـور و خـلـد و طـوبــیاگـر خـورسـنـد گـردم کـافـرسـتــم
چـو شـمـعـم گـر سـرانـدازنـد صـدبـارفـروزنـده تــر و روشـن تــرســتــم
مـــرا از آتـــش دوزخ چـــه غـــم بـــیکه دوزخ جـزوی از خـاکستـرستـم
ســمــنــدر وش مــیـان آتــش هـجــرپـریشـان مرغ بـی بـال و پـرسـتـم
درین دیرم چـنـان مـظـلـوم و مـغـمـومچـو طفل بـی پـدر بـی مادرسـتـم
نـمـی گـیرد کـسـم هـرگـز بـه چـیزیدرین عـالم ز هر کس کمتـرسـتـم
بــیـک نـالـه بــسـوجــم هـر دو عـالـمکـه از سـوز جـگـر خـنـیـاگـرسـتـم
بــبــالــیـنـم هـمــه الــمــاس ســودههمه خار و خسک در بـستـرستم
مــثــال کــافــرم در مــومــنــســتـــانچــو مؤمـن در مـیـان کـافـرسـتــم
همه سوجم همه سوجم همه سوجبـگرمی چـون فـروزان اخـگرسـتـم
رخ تـــو آفـــتـــاب و مــو چـــو حـــربـــاو یـا پــژمـان گـل نـیـلـوفــرســتــم
بــمـلـک عــشــق روح بــی نـشــانـمبـشـهر دل یکـی صـورت پـرسـتـم
رخـش تــا کـرده در دل جـلـوه از مـهـربـــخــوبــی آفــتــاب خــاورســتــم
بــمـیـر ای دل کـه آسـایـش بــیـابــیکـه مـو تـا جـان نـدادم وانـرسـتـم
مـــــن از روز ازل طـــــاهــــر بـــــزادمازیـن رو نـام بــابــا طــاهـرســتــمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.