ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
شــالــوده کــاخ جــهــان بــر آبــســتتـا چـشم بـهم بـر زنی خـرابـست
ایـمـن چـه نـشـیـنـی دریـن سـفـیـنـهکاین بـحـر همیشه در انقلابـسـت
افــســونـگـر چــرخ کــبــود هـر شــبدر فکرت افسون شیخ و شابست
ای تــشــنـه مـرو، کـانـدریـن بــیـابــانگر یک سر آبـست، صد سرابست
ســیــمــرغ کــه هــرگــز بــدام نــیــاددر دام زمــانـه کــم از ذبــابــســت
چـشـمت بـخـط و خـال دلفریب اسـتگـوشـت بـنـوای دف و ربــابــسـت
تــو بــیـخــود و ایـام در تــکـاپــو اسـتتـو خفته و ره پـر ز پـیچ و تـابـست
آبـــی بـــکـــش از چـــاه زنــدگـــانــیهمـواره نه این دلـو را طـنـابـسـت
بگذشت مه و سال وین عجب نیستاین قافله عمریست در شتابـست
بـیدار شـو، ای بـخـت خـفـتـه چـوپـانکـایـن بــادیـه راحـتـگـه ذئابــسـت
بـــر گـــرد از آنـــره کـــه دیــو گـــویـــدکـای راهـنـورد، این ره صـوابـسـت
ز انـوار حــق از اهـرمـن چــه پــرسـیزیـراک سئوال تـو بـی جـوابــسـت
بــا چــرخ، تــو بــا حـیـلـه کـی بــرآئیدر پـشـه کـجـا نیروی عـقـابـسـت
بـر اسـب فـسـاد، از چـه زیـن نـهـادیپــای تــو چـرا انـدریـن رکـابــسـت
دولـت نـه بــه افـزونـی حــطـام اسـترفـعـت نـه بـه نـیکـوئی ثـیابـسـت
جــز نـور خــرد، رهـنـمـای مـپــســنـدخــودکـام مـپــنـدار کـامـیـابــسـت
خـواندن نـتـوانیش چـون، چـه حـاصـلدر خـانـه هـزارت اگـر کـتــابــسـت
هــشــدار کــه تــوش و تــوان پــیــریسـعی و عمل موسم شبـابـسـت
بــیـهـوده چــه لـرزی ز هـر نـسـیـمـیمانند چـراغی که بـی حـبـابـسـت
گــر پــای نــهــد بــر تــو پــیـل، دانــیکز پـای تـو چـون مور در عذابـست
بـی شـمـع، شـب ایـن راه پـرخـطـر رامسـپـر بـامیدی کـه ماهتـابـسـت
تـا چـند و کی این تـیره جـسم خاکیبـر چهره خورشید جان سحابست
در زمــره پـــاکـــیــزگـــان نــبـــاشـــیتـا بــر دلـت آلـودگـی حـجـابـسـت
پـروین، چـه حـصـاد و چـه کشـتـکاریآنـجـا کـه نـه بـاران نه آفـتـابـسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.