ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
عــاقــل از کــار بــزرگــی طــلـبــیـدتـکـیه بـر بـیهده گـفـتـار نداشـت
آب نـوشـیـد چـو نـوشـابــه نـیـافـتدرم آورد چـــو دیــنــار نــداشـــت
بــــار تـــقـــدیـــر بآســـانـــی بــــردغـم سـنـگـینی این بـار نـداشـت
بـا گـرانـسـنـگـی و پـاکـی خـو کـردهمنشـینان سـبـکـسـار نداشـت
دانـه جــز دانـه پــرهـیـز نــکــشــتتـــوشــه آز در انــبـــار نــداشــت
انـدریـن مـحــکـمـه پــر شـر و شـوربـا کسـی دعـوی پـیکـار نداشـت
آنـکـه بــا خـوشـه قـنـاعـت مـیـکـردچـه غم ار خرمن و خروار نداشت
کـار جــان را بــه تــن سـفـلـه مـدهزانـکـه یـک کـار سـزاوار نـداشـت
جـان پــرسـتــاری تــن کـرد هـمـیچـو خـود افتـاد، پـرستـار نداشت
چـه عـجـب مـلـک دل ار ویران شـدهمه دیدیم کـه مـعـمـار نداشـت
زهـد و امـسـاک تـن از تـوبـه نـبــودکم از آن خورد که بسیار نداشت
کـار خـود را همه بـا دسـت تـو کـردنفس جـز دست تـو افزار نداشت
روح چــون خــانـه تــن خــالـی کـرددگـر این خـانـه نـگـهدار نـداشـت
تـــن در ایــن کـــارگـــه پـــهـــنـــاورسـالـها مـانـد ولـی کـار نداشـت
بــه هـنـر کــوش کــه دیـبــای هـنـرهـیـچ بــافـنـده بــبــازار نـداشـت
هیچ دانی چه کسی گشت استادآنکه شـاگرد شـد و عـار نداشـت
کـار گـیـتـی هـمـه نـاهـمـواریـسـتایـن گـذرگـه ره هـمـوار نـداشـت
دیــده گــر دام قـــضـــا را مــیــدیــدهـرگـز این دام گـرفـتـار نـداشـت
چـشم ما خـفت و فلک هیچ نخفتخـبـر این خـفتـه ز بـیدار نداشـت
گــــل امــــیـــد ز آهـــی پــــژمــــردآه از این گل که بـجز خار نداشت
زینـهمـه گـوهر تـابـنـده کـه هسـتاشـک بـود آنکـه خـریدار نداشـت
در مــیــان هــمـــه زرهــای عـــیــارزر جـان بـود کـه مـعـیار نـداشـت
دل پـــاک آیــنـــه روی خـــداســـتایـن چـنـین آینـه زنـگـار نـداشـت
تن که بـر اسب هوی عمری تـاختنـشـد آگـاه کـه افـسـار نـداشـت
آنـکـه جـز بـیـد و سـپـیدار نـکـشـتز که پـرسـد که چـرا بـار نداشـت
دهــر جـــز خـــانــه خــمــار نــبـــودزانکـه یک مردم هشـیار نداشـت
انــدریــن پـــرتـــگـــه بـــی پـــایــانهیچـکـس مرکـب رهوار نداشـت
قـلـم دهـر نـوشـت آنـچــه نـوشـتسـنـد و دفـتـر و طـومـار نداشـت
پــرده تــن رخ جــان پــنــهــان کــردکاش این پـرده بـرخـسار نداشتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.