ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
دل اگـــر تــــوشـــه و تــــوانـــی داشـــتدر ره عــقــل کــاروانــی داشـــت
دیــده گــر دفـــتـــر قـــضـــا مــیــخـــوانــدز ســیـه کـاریـش امـانـی داشـت
رهـــزن نـــفـــس را شـــنـــاخـــتـــه بـــودگـنـجـهـایش نـگـاهبـانـی داشـت
کـشـت و زرعـی بــه مـلـک جـان مـیـکـردبـی نیاز از جـهان، جهانی داشت
گــوش مــا مــوعـــظـــت نــیــوش نــبـــودورنـه هـر ذره ای دهـانـی داشـت
مــا در ایــن پـــرتــگــه چــه مــیــکــردیــممــرکــب آز گــر عــنـانـی داشــت
بـــا چـــنـــیـــن آتـــش و تـــف و دم و دودکـاشـکـی این تـنور نـانی داشـت
آزمــنــد ایــن چــنــیــن گــرســنــه نــبــوداگـر این سـفـره میهمانی داشـت
هــمــه را زنــده مــی نــشـــایــد گــفــتزندگـی نـامـی و نشـانی داشـت
داســتـــان گــذشــتـــگــان پـــنــد اســتهر که بـگذشت داستانی داشت
رازهــــای زمــــانــــه را مــــیــــگــــفـــــتدر و دیــوار گــر زبـــانــی داشــت
اشـــکـــهــا انـــجـــم ســـپـــهــر دلـــنـــداین زمـین نـیـز آسـمـانـی داشـت
تـــن بــــدریـــوزه خـــوی کـــرد و نـــدیـــدکه چو جان گنج شایگانی داشت
خــیـره گــفــتــنـد روح گــنــج تــن اســتگـنج اگـر بـود، پـاسـبـانی داشـت
تـــن کــه یــک عـــمــر زنــده جـــان بـــودهرگز آگه نشد که جـانی داشـت
آنـچــنـان شــو کــه گـل شــوی نـه گـیـاهبـــاغ ایــام بـــاغــبــانــی داشــت
نــیــکــبـــخــت آن تــوانــگــری کــه بـــدلغـم مـسـکـیـن نـاتـوانـی داشـت
چــاشــت را بــا گــرســنـگــان مــیـخــوردتـا که در سـفره نیم نانی داشـت
زنــدگــانــی تـــجـــارتـــی اســت کــاز آنهمه کس غبـنی و زیانی داشـت
بـــــوریــــابـــــاف بــــود جــــولــــه دهــــرنـه پـرنـدی نـه پـرنـیـانـی داشـت
رو بــــــه روزگــــــار خــــــواب نـــــکــــــردتـا کـه این قـلعـه ماکیانی داشـت
گــم شـــد و کــس نــیــافـــتـــش دیــگــرگـهـر عـمـر، کـاش کـانـی داشـت
صــیــد و صــیــاد هــر دو صــیــد شــدنــدتـا قـضـا تـیری و کـمـانـی داشـت
دل بــحــق ســجــده کــرد و نــفــس بــزرهر کسی سر بـر آستانی داشت
مــــا پـــــراکــــنــــدگــــان پــــنــــداریــــمورنه هر گـله ای شـبـانی داشـت
موج و طوفان و سیل و ورطه بسی استزنـدگـی بـحـر بـی کـرانی داشـت
خـــامــه دهــر بـــر شــکــوفــه نــوشــت:هر بـهـاری ز پـی خـزانـی داشـت
تـــیــره و کـــنــد گــشـــت تـــیــغ وجـــودکاشکی صیقل و فسـانی داشتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.