ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
در خـانه شـحـنه خـفـتـه و دزدان بـکوی و بـامره دیـو لـاخ و قـافـلـه بــی مـقـصــد و مـرام
گــر عــاقــلــی، چــرا بـــردت تــوســن هــویور مردمی، چـگـونه شـدسـتـی بـه دیو رام
کــس را نـمـانـد از تــک ایـن خــنـگ بــادپــایپـا در رکـاب و سـر بـه تـن و دسـت در لگام
در خـانه گـر کـه هیچ نداری شـگـفـت نیسـتکـالـات مـیـبــرنـد و تـو خـوابــیـده ای مـدام
دزد آنــچــه بــرده بــاز نــیــاورده هــیــچــگــاههـرگـز بـه اهـرمـن مـده ایمـان خـویش وام
میکاهدت سـپـهر، چـنین بـی خـبـر مخـسـبمـیسـوزدت زمـانه، بـدینسـان مـبـاش خـام
از کــار جـــان چــرا زنــی ای تـــیــره روز تـــندر راه نـان چــرا نـهـی ای بــی تــمـیـز نـام
از بــــهـــر صـــیـــد خـــاطـــر نـــاآزمـــودگـــانصـــیــاد روزگـــار بـــهــر ســـو نــهــاده دام
بس سقف شد خراب و نگشت آسمان خراببس عمر شد تمام و نشد روز و شب تمام
منشین گرسنه کاین هوس خام پـختـن استجـوشـیده سـالها و نپـخـتـسـت این طـعام
بـگشـای گر کـه زنده دلی وقـت پـویه چـشـمبــردار گــر کــه کــارگــری بــهــر کــار گــام
در تـیـرگـی چـو شـب پــره تـا چـنـد مـیـپــریبـشناس فرق روشنی ای دوسـت از ظلام
ای زورمــنــد، روز ضــعــیـفــان ســیـه مــکــنخـونـابـه مـیچـکـد همـی از دسـت انـتـقـام
فـتــوی دهـی بــغـصــب حــق پــیـرزن ولـیـکبــی روزه هـیـچ روز نـبــاشــی مـه صــیـام
وقت سخن متـرس و بـگو آنچـه گفتـنی استشـمشـیر روز معـرکه زشـت اسـت در نیام
درد از طـبـیب خـویش نـهـفـتـی، از آن سـبـبایـن زخــم کــهـنـه دیـر پــذیـرفــت الـتــیـام
از بـهر حـفـظ گله، شـبـان چـون بـخـواب رفـتسـگ بـاید ای فقیه، نه آهوی خـوشـخـرام
چـاهت چـراسـت جـای، گرت میل بـرتـریستحرصت چراست خواجـه، اگر نیستـی غلام
چــنــدی ز بــار گــاه ســلــیـمــان بــرون مــروتــا دیـو هـیـچــگـه نـفـرسـتــد تــو را پــیـام
عـمـریسـت رهـنـوردی و چـون کـودکـان هنـوزآگه نه ای کـه چـاه کـدام اسـت و ره کـدام
پــرویـن، شـراب مـعـرفـت از جـام عـلـم نـوشتـرسـم کـه دیر گـردد و خـالـی کـنـنـد جـامپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.