ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
تـــا بـــبـــازار جــهــان ســوداگــریــمگـــاه ســـود و گــه زیــان مــیآوریــم
گــر نــکــو بــازارگــانـیـم از چــه رویهـرگـز این سـود و زیانـرا نـشـمـریم
جان زبون گشته است و در بند تنیمعقل فرسوده است و در فکر سریم
روح را از نــاشــتــائی مــیـکــشــیـمسـفـره ها از بـهر تـن مـیگـسـتـریم
گـر چـه عـقـل آئیـنـه کـردار مـاسـتمــا در آن آئیـنـه هـرگــز نــنــگــریـم
گـر گـرانـبـاریم، جـرم چـرخ چـیسـتبـــار کــردار بـــد خـــود مــیــبـــریــم
چـون سـیاهی شده بـضاعت دهر رامـا ســیـه کـاریـم کـانـرا مـیـخــریـم
پــنــد نـیـکــان را نـمــیـداریـم گــوشانـدرین فـکـرت کـازیـشـان بـهـتـریـم
پــهـلــوان امــا بــکــنــج خــانــه ایـمآتــش امــا در دل خــاکــســتـــریــم
کـــاردانـــان راه دیــگـــر مـــیـــرونـــدمــا تـــبـــه کــاران بـــراه دیــگــریــم
گـرگ را نشـنـاخـتـسـتـیم از شـبـاندر چـراگـاهی کـه عـمـری مـیچـریم
بـر سـپـهـر مـعـرفـت کـی بـر شـویمتــا بــپــر و بــال چـوبــیـن مـیـپــریـم
واعـظـیـم امـا نـه بــهـر خــویـشـتــناز بـــرای دیــگــران بـــر مــنــبــریــم
آگــه از عــیـب عــیـان خــود نــه ایـمپــرده هـای عــیـب مــردم مـیـدریـم
ســفـلـگـیـهـا مـیـکـنـد نـفـس زبــونمـا همـی این سـفـلـه را مـیپـروریم
بـشکنیم از جـهل و خـود را نشکنیمبــگـذریـم از جـان و از تــن نـگـذریـم
بـاده تـحـقـیق چـون خـواهیم خـورد؟ما که مست هر خـم و هر سـاغریم
چونکه هر بـرزیگری را حاصلی استحـاصـل مـا چـیـسـت گـر بـرزیـگـریم
چـونکـه بـاری گـم شـدیم انـدر رهیبــه کـه بــار دیـگـر آن ره نـسـپـریـم
زان پــــراکـــنـــدنـــد اوراق کـــمـــالتـا بـکـوشـش جـمـلـه را گـرد آوریـم
تــا بــیـفــشــانـنـد بــر چــیـنـنـدمـانطــوطـی وقـت و زمـان را شــکـریـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.