ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
بــد مــنـشــانـنــد زیـر گــنــبــد گــرداناز بــدشـان چـهـر جـان پـاک بــگـردان
پـای بـسی را شکسـتـه اند بـه نیرنگدست بسی را بـبسته اند به دستان
تـا خـر لنگی فتـاده اسـت ز سـسـتـیتــوسـن خـود را دوانـده انـد بــمـیـدان
جـز بـدو نـیک تـو، چـرخ مـی نـنـویسـدنیک و بـد خـویش را تـو بـاش نگهبـان
گر ستـم از بـهر خـویش می نپـسندیعـادت کـژدم مـگـیـر و پـیشـه ثـعـبـان
چـندکـنی همچـو گـرگ، حـمله بـمردمچـند دریشـان همـی بـناخـن و دندان
دامـن خــلـق خــدای را چــو بــسـوزیآتـشـت افتـد بـه آسـتـین و بـه دامان
هر چـه دهی دهر را، همان دهدت بـازخـواسـتــه بــد نـمـیـخـرنـد جــز ارزان
خــواهـی اگـر راه راســت: راه نـکـوئیخواهی اگر شمع راه: دانش و عرفان
کـارگـران طــعـنـه مـیـزنـنـد بــه کـاهـلاهـل هـنـر خـنـده مـیکـنـنـد بـه نـادان
از خــــم صــــبــــاغ روزگــــار بــــرآیــــدهـر نـفـسـی صـد هـزار جــامـه الـوان
غـارت عـمـر تـو مـیـکـنـنـد بـه گـشـتـندی مـه و اردیـبــهـشـت و آذر و آبــان
جـز بـفـنـا چـهـر جـان نـبـینـی، ازیـراکجـان تـو زندانیست و جـسم تـو زندان
عـالـمـی و بـهره ایت نـیسـت ز دانـشرهروی و تـوشه ایت نیسـت در انبـان
تــیـه خـیـالـت بــه مـقـصـدی نـرسـانـدراهــروان راه بـــرده انــد بـــه پـــایــان
کشـتـی اخـلاص ما نداشـت شـراعـیور نـه بـدریا نه مـوج بـود و نه طـوفـان
کعبه نیکی است دل، ببین که براهشجـز طمع و حرص چیست خار مغیلان
بـندگی خـود مکن که خویش پـرستـیکرده بـسی پـاکدل فریشتـه، شیطان
تــا تــو شـدی خـرد، آز یـافـت بــزرگـیتـا تـو شدی دیو، دیو گشت سـلیمان
راهـنــمــائی چــه ســود در ره بــاطــلدیبـه چـینی چـه سـود در تـن بـیجـان
نـفـس تـو زنـگـی شـد و سـپـید نگـرددصد ره اگر شوئیش بـچـشـمه حـیوان
راسـتــی از وی مـجــوی زانـکـه نـرویـدهـیـچـگـه از شـوره زار لـالـه و ریـحـان
بــار لئیـمــان مـکــش ز بــهـر جــوی زرخـدمـت دونـان مـکـن بـرای یکـی نان
گنج حـقـیقـت بـجـوی و پـیله وری کـناهل هنر بـاش و پـوش جـامه خـلقـان
روز سـعـادت ز شـب چـگـونه شـناسـدآنکه ز خورشید شد چو شبـپره پنهان
دور شـو از رنـگ و بـوی بـیهـده، پـرویناز در مــعــنــی درای، نــز در عــنــوانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.