ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
دزد تـــو شــد ایــن زمــانــه ریــمــنآن بــه کـه نـگـردیـش بــه پـیـرامـن
گــر بــرتــریــت دهــد فــروتــن شــوور ایـمــنــیـت دهـد مــشــو ایـمــن
کـشـتـه اسـت هماره خـنجـر گیتـینه دوسـت شناخـتـست نه دشمن
امــروز گـــذشـــت و بـــگــذرد فـــردادی رفـتـه و رفـتــنـی بــود بــهـمـن
بی نیش، عسل که خورد ازین کندوبـی خـار، که چـید گل ازین گلشـن
ایــن بـــیــهــنــر آســیــای گــردنــدهســـائیــده هــزارهــا ســر و گــردن
ایــام بــود چــو شــبـــروی چــابـــکیـا هـمـچـو یـکـی سـیـاه دل رهـزن
مــا را بـــبـــرنــد بــی گــمــان روزیزیـن کـهـنـه سـرای بــی در و روزن
روغـن بــچــراغ جــان ز عـلـم افـزایکــم نــور بـــود چـــراغ کــم روغــن
از گـنـدم و کــاه خــویـش آگـه بــاشتــو خــرمــنـی و ســپــهـر پــرویـزن
خـواهی که نه تـلخ بـاشـدت حـاصلدر مـزرعــه تــخــم تــلـخ مـپــراکـن
هنگـام زراعـت آنـچـه کـشـتـسـتـیآنـت بــرســد بــمــوســم خــرمــن
گـر ســوی تــو دیـو نـفــس ره یـابــدتـــاریــک نـــمـــایـــدت دل روشـــن
بـی شـبـهه فـرشـتـه اهـرمـن گـرددچـنـدی چـو شـود رفـیـق اهـریـمـن
ابـلیس فروخـت زرق وبـا خـود گفـتزین بـیش چـه میتـوان خـرید از من
زیـن بــاغ کـه بــاغــبــانـیـش کــردیجــز خــار تــرا چــه مــانـد در دامـن
مـرغــان تــرا هـمـی کــشــد رو بــههــمــیـان تــرا هـمــی بــرد رهــزن
تــــا پــــای بــــود، راه ادب مــــیـــروتــا دســت بــود، در هــنــر مــیــزن
یـک جــامـه بــخـر کـه روح را شـایـدبــس دیـبــه خــریـدی و خــز ادکـن
مــرجـــان خــرد ز بـــحــر جـــان آوردمـیـنـای دل از شــراب عــقــل آکـن
بـــی دســت چــه زور بـــود بـــازو رابــی گــاو چــه کــار کــرد گـاو آهـن
از چــــاه دروغ و ذل بـــــدنــــامــــیبــایـد بــه طـنـاب راسـتـی رسـتـن
بـــایــد ز ســـر ایــن غــرور را رانــدنبـــایــد ز دل ایــن غــبــار را رفــتــن
کـس شـمـع نسـوخـت زین فـروزینهکس جامه ندوخت زین نخ و سوزن
خــواهـی کـه نـیـفــکـنـنـد در دامـتدیــوان وجـــود را بـــه دام افـــکـــن
در دفـتــر نـفـس درســهـا خــوانـدیدر مـکـتــب مـردمـی شـدی کـودن
گـر مـســت هـنـوز کـوره هـســتــیسـرد از چـه زنـیم مـشـت بـر آهـن
جــز بــاد نــبــیــخــتــیـم در غــربــالجـــز آب نــکـــوفـــتـــیــم در هــاون
جـان گوهر و جـسـم معـدنسـت آنراروزی بـــبــرنــد گــوهــر از مــعــدن
گـر کـج روشـی، بــراسـتـی بـگـرایآئیـنــه راســتــگــوی را مــشــکــن
از پــرده عــنــکــبــوت عــبــرت گــیـربـــر بـــام و در وجـــود، تـــاری تـــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.