ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
پــرده کـس نـشـد ایـن پــرده مـیـنـاگـونزشــتــروئی چــه کــنــد آیـنــه گــردون
نـام را ننگ بـکـشـت و تـو شـدی بـدنـاموام را نفـس گرفـت و تـو شـدی مدیون
تـو درین نیلپـری طشـت، چـو بـندیشـیچـو یکی جـامه شوخـی و قضا صابـون
گــهــری کــاز صــدف آز و هــوی بـــردیشبـهی بـود که کردی چـو گهر مخزون
چـنـد ای نـور، قـرینی تـو بـدین ظـلـمـتچـند ای گـنـج بـخـاک سـیهی مـدفـون
کـرد ای طـائر وحـشـی کـه چـنین رامتچـون بـکنج قفس افکند قضـایت، چـون
بــدر آی از تــن خــاکـی و بــبــیـن آنـگـهکـه چـه تـابـنده گـهر بـود در آن مکـنون
مـچـر آزاده کـه گـرگـسـت درین مـکـمـنمخور آسوده که زهرست درین معجون
چه شدی دوست برین دشمن بیرحمتچـه شـدی خـیره بـرین منظر بـوقلمون
بــهـر سـود آمـدی ایـنـجـا و زیـان کـردیکــرد ســـوداگــر ایــام تـــرا مــغــبـــون
پــشـتـه آز چـو خـم کـرد روان را پــشـتبـه چـه کار آیدت این قـد خـوش موزون
شـــبـــروان فـــلـــک از پـــای در آرنــدتاز گـلـیـم خـود اگـر پـای نـهـی بــیـرون
بـــر حـــذر بـــاش ازیــن اژدر بـــی پـــرواکه نیندیشـد از افـسـونگر و از افـسـون
دهر بـر جـاسـت، تـو ناگاه شوی زان کمچـرخ بـرپـاسـت، تـو یکروز شـوی وارون
رفــت مــیـبــایـد و زیـن آمــدن و رفــتــننـشـد آگـه نـه ارسـطـو و نه افـلـاطـون
تـوشـه ای گـیر کـه بـس دور بـود مـنـزلشمعی افروز که بـس تـیره بـود هامون
تـو چـنین گـمـره و یاران همه در مقـصـدتـو چـنین غـرقـه و دریا ز درر مشـحـون
عــامـل ســودگـر نـفــس مـکـن خــود راتـا کـه هر دم نـشـود کـار تـو دیگـرگـون
آنچـه مقـسـوم شـد از کـار گه قـسـمتدگــر آنــرا نــتـــوان کــرد کــم و افــزون
دی و فـردات خـیالسـت و هوس، پـرویناگرت فـکـرت و رائیسـت، بـکوش اکنونپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.