ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
بـــزبـــونــی گـــرویــدی و زبـــون گــشـــتـــیتــو ســیـه طــالـع ایـن عـادت و هـنـجــاری
دل و دیــن تـــو ربـــودنـــد و نـــدانـــســـتـــیدیـن چــه فــرمــان دهـدت؟ بــنـده دیـنـاری
غــم گـمـراهـی و پــســتــی نـخــوری هـرگـزز ره نـــفــــس اگــــر پــــای نـــگــــهـــداری
مــانــد آنــکـــس کــه بـــجـــا نــام نــکــو داردتـو پـس از خـویش ز نـیکـی چـه بـجـا داری
تــا کـه سـرگـشـتـه ایـن پــسـت گـذرگـاهـیهـر چــه افــلــاک کــنـد بــا تــو، ســزاواری
دامــن آلــوده مــکــن، چــونــکــه ز پــاکــانــیبــنـده نـفــس مـشــو، چــونـکـه ز احــراری
جـــان تـــو پـــاک ســپـــردســت بـــتـــو ایــزدهـمـچـنـان پـاک بــبــایـدش کـه بــسـپـاری
وقــت بــس تــنــگ بــود، ای ســره بــازرگــانکــالــه خــود بــخــر اکــنـون کــه بــبــازاری
ســپــرو جــوشـن عـقـل از چــه تــبــه کـردیتــو بـــمــیــدان جــهــان از پــی پــیــکــاری
بــــود بــــازوت تــــوانـــا و نـــکــــوشــــیـــدیکــاهـلـی بــیـخ تــو بــر کـنـد، نـه نـاچــاری
چــرخ دنـدان تــو بــشـمـرد نـخــســتــیـن روزچـه بـهیچـش نـشـمـاری و چـه بـشـمـاری
کـمـتــری جــوی گـر افـزون طـلـبــی، پــرویـنکـه هـمـیشـه ز کـمـی خـاسـتـه بـسـیاری
ســود خــود را چــه شــمـاری کـه زیـانـکـاریره نـیـکــان چــه ســپــاری کــه گـرانـبــاری
تـو بـه خـوابـی، کـه چـنـین بـیـخـبـری از خـودخــفــتـــه را آگــهــی از خــود نــبـــود، آری
بــال و پــر چــنـد زنـی خــیـره، نـمـی بــیـنـیکـه تــو گـنـجــشـک صـفـت در دهـن مـاری
بـــر بـــلــنــدی چــو ســپــیــدار چــه افــزائیبــارور بــاش، تــو نـخــلـی نـه ســپــیـداری
چیست این جسم که هر لحظه کشی بارشچیست این جیفه که چون جانش خریداری
طـــیــنــت گــرگ بـــر آن شـــد کــه بـــیــازاردز گـــزنـــدش نـــرهـــی گـــرش نـــیـــازاری
اهــرمـــن را ســـخـــنــان تـــو نــتـــرســـانــدکــه تــو کــردار نــداری، هـمــه گــفــتــاریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.