ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ارزش گوهر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
مــرغــی نــهــاد روی بــبــاغــی ز خــرمــنــینــاگــاه دیــد دانــه لــعــلــی بــه روزنــی
پـنـداشـت چـینـه ایـسـت، بـچـالـاکـیـش ربـودآری، نـداشـت جـز هوس چـینـه چـیدنـی
چـون دید هیچ نیسـت فکندش بـخـاک و رفـتزیـنـسـانـش آزمـود! چـه نـیـک آزمـودنـی
خـواندش گـهر بـه پـیش کـه من لعـل روشـنمروزی بــایـن شــکــاف فــتــادم ز گـردنـی
چـون مـن نـکـرده جـلـوه گـری هیچ شـاهـدیچـون مـن نـپـرورانـده گـهر هیچ مـعـدنـی
مــا را فــکــنــد حــادثــه ای، ورنـه هـیـچــگــاهگـوهر چـو سـنـگـریزه نـیفـتـد بـه بـرزنـی
بـا چـشـم عـقـل گـر نگـهی سـوی مـن کـنیبــیـنـی هـزار جــلــوه بــنـظــاره کــردنـی
در چهره ام ببین چه خوشیهاست و تابهاستافــتـــاده و زبـــون شــدم از اوفــتــادنــی
خـنـدید مـرغ و گـفـت کـه بـا این فـروغ و رنـگبـفـروشـمـت اگـر بـخـرد کـس، بـه ارزنی
چــون فــرق در و دانــه تــوانــد شــنــاخــتـــنآن کو نداشـت وقت نگه، چـشم روشنی
در دهـر بــس کـتـاب و دبــسـتـان بـود، ولـیـکدرس ادیـب را چــکــنــد طــفــل کــودنـی
اهـل مـجــاز را ز حــقـیـقـت چــه آگـهـیـســتدیـو آدمـی نـگـشـت بــه انـدرز گـفـتـنـی
آن بــه کـه مـرغ صـبــح زنـد خـیـمـه در چـمـنخفاش را بدیده چه دشتی، چه گلشنی
دانــا نــجــســت پـــرتــو گــوهــر ز مــهــره ایعاقل نخواست پـاکی جان خوش از تـنی
پـرویـن، چـگـونـه جـامـه تـوانـد بـریـد و دوخـتآنکـس کـه نخ نکـرده بـیک عـمر سـوزنیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.