ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»اندوه فقر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
بـا دوک خـویشـتـن، پـیرزنی گفـت وقـت کـارکـاوخ! ز پـنبـه ریشـتـنم موی شـد سـفـید
از بـس که بـر تـو خم شدم و چـشم دوختـمکـم نـور گـشـت دیده ام و قـامـتـم خـمـید
ابـــر آمـــد و گـــرفـــت ســـر کـــلـــبـــه مــرابـر من گریسـت زار که فصـل شـتـا رسـید
جز من که دستم از همه چیز جهان تهیستهر کس که بـود، بـرگ زمستـان خود خرید
بـی زر، کـسـی بـکـس نـدهـد هیزم و زغـالایـن آرزوســت گـر نـگـری، آن یـکـی امـیـد
بــر بــســت هـر پــرنـده در آشـیـان خــویـشبـگریخـت هر خـزنده و در گوشـه ای خـزید
نــور از کــجــا بـــه روزن بــیــچــارگــان فــتــدچـون گـشـت آفـتــاب جـهـانـتـاب نـاپــدیـد
از رنـــج پــــاره دوخـــتـــن و زحـــمـــت رفـــوخـونـابــه دلـم ز سـر انـگـشـتــهـا چــکـیـد
یـک جـای وصـلـه در هـمـه جـامـه ام نـمـایـدزین روی وصـلـه کـردم، از آن رو ز هم درید
دیـروز خـواسـتــم چــو بــسـوزن کـنـم نـخـیلـرزیـد بـنـد دسـتـم و چـشـمـم دگـر نـدید
من بـس گرسـنه خـفتـم و شبـها مشام منبـوی طـعـام خـانـه هـمـسـایـگـان شـنـیـد
ز انــدوه دیـر گــشــتــن انـدود بــام خــویـشهـر گـه کـه ابـر دیـدم و بـاران، دلـم طـپـید
پـرویزنسـت سـقف من، از بـس شکسـتـگیدر بـرف و گـل چـگـونـه تـوانـد کـس آرمـیـد
هـنـگـام صــبــح در عـوض پــرده، عـنـکـبــوتبــر بــم و سـقـف ریـخـتـه ام تـارهـا تـنـیـد
در بــاغ دهـر بــهـر تــمــاشــای غــنـچــه ایبــر پـای مـن بــهـر قـدمـی خـارهـا خـلـیـد
ســیـلــابــهــای حــادثــه بــســیــار دیــده امسیل سـرشک زان سـبـب از دیده ام دوید
دولت چـه شد که چـهره ز درماندگان بـتـافتاقــبــال از چــه راه ز بــیــچــارگــان رمــیــد
پـروین، تـوانـگـران غـم مـسـکـین نمـیخـورنـدبیهوده اش مکوب که سر دست این حدیدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.