ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»بهای جوانی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
خــمــیـد نـرگــس پــژمــرده ای ز انــده و شــرمچـو دیـد جـلـوه گـلـهـای بــوسـتـانـی را
فـــکـــنـــد بــــر گـــل خـــودروی دیـــده امـــیـــدنـهـفـتـه گـفـت بـدو این غـم نـهـانـی را
کـه بــر نـکـرده سـر از خـاک، در بـسـیـط زمـیـنشـدم نـشـانـه بــلـاهـای آســمـانـی را
مـرا بــه ســفــره خــالــی زمـانـه مـهـمـان کــردندیده چـشـم کـس اینگـونه میهمانی را
طــبـــیــب بـــاد صـــبـــا را بـــگــوی از ره مــهــرکــه تــا دوا کــنـد ایـن درد نـاگـهـانـی را
ز کـــاردانـــی دیـــروز مـــن چـــه ســـود امـــروزچـو کـار نـیسـت، چـه تـاثـیر کـاردانی را
بــه چــشـم خــیـره ایـام هـر چــه خـیـره شـدمنــدیــد دیـده مــن روی مــهــربــانــی را
مـن از صـبــا و چــمـن بــدگـمـان نـمـیـگـشـتــمزمـانـه در دلـم افــکــنـد بــدگــمـانـی را
چــنـان خــوشــنـد گــل و ارغــوان کــه پــنـداریخـریـده انـد هـمـه مـلـک شـادمـانـی را
شــکــســتــم و نــشــد آگــاه بــاغــبــان قــضــانـخـوانـده بـود مـگـر درس بــاغـبـانـی را
بــمـن جــوانـی خــود را بــســیـم و زر بــفـروشکـه زر و سـیم کـلـید اسـت کـامرانی را
جــــواب داد کــــه آئیـــن روزگــــار ایـــنـــســــتبـسی بـلند و پـستی است زندگانی را
بــکــس نــداد تــوانــائی ایـن ســپــهــر بــلــنــدکـه از پــیـش نـفــرســتــاد نـاتــوانـی را
هــنــوز تـــازه رســـیــدی و اوســـتـــاد فـــلـــکنـگـفـتـه بــهـر تـو اسـرار بــاسـتـانـی را
در آن مکان که جوانی دمی و عمر شبـی استبــخـیـره مـیـطـلـبـی عـمـر جـاودانـی را
نهان هر گل و بهر سبزه ای دو صد معنی استبـجـز زمـانـه نـدانـد کـس این مـعـانی را
ز گــنــج وقــت، نــوائی بــبــر کــه شــبــرو دهـربــرایـگــان بــرد ایـن گــنـج رایـگــانـی را
ز رنــگ ســرخ گــل ارغــوان مــشــو دلــتـــنــگخــزان ســیـه کـنـد آن روی ارغـوانـی را
گـرانـبــهـاسـت گـل انـدر چـمـن ولـی مـشـتـاببــدل کــنـنـد بــه ارزانـی ایـن گـرانـی را
زمــانــه بــر تــن ریــحــان و لــالــه و نــســریــنبــســی دریـده قـبــاهـای پــرنـیـانـی را
مــن و تـــو را بـــبـــرد دزد چــرخ پـــیــر، از آنــکز دزد خـواسـتـه بــودیـم پــاسـبــانـی را
چــمــن چــگــونــه رهــد ز آفــت دی و بــهـمــنصـبـا چـه چـاره کـنـد بـاد مـهـرگـانـی را
تـــو زر و ســـیــم نــگــهــدار کـــانــدریــن بـــازاربسیم و زر نخریده است کس جوانی راپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.