ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»بهای نیکی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
بـــزرگـــی داد یـــک درهـــم گـــدا راکــه هــنــگــام دعـــا یــاد آر مــا را
یکـی خـندید و گفـت این درهم خـردنــمــی ارزیــد ایـن بــیـع و شــرا را
روان پـــاک را آلـــوده مـــپـــســـنـــدحــجـــاب دل مــکــن روی و ریــا را
مـکـن هـرگـز بــطـاعـت خـودنـمـائیبـران زین خـانه، نـفـس خـودنمـا را
بــــــزن دزدان راه عــــــقــــــل را راهمطیع خـویش کن حـرص و هوی را
چه دادی جز یکی درهم که خواهیبـهشـت و نعـمـت ارض و سـمـا را
مـشــو گـر ره شــنـاســی، پــیـرو آزکه گمراهیسـت راه، این پـیشوا را
نـشـایـد خـواسـت از درویش پـاداشنـبـاید کـشـت، احـسـان و عـطـا را
صفای بـاغ هسـتـی، نیک کاریسـتچـه رونـق، بــاغ بـیـرنـگ و صـفـا را
بـه نـومـیدی، در شـفـقـت گـشـودنبـس است امید رحـمت، پـارسـا را
تـو نیکی کن بـمسکین و تـهیدسـتکه نیکی، خـود سبـب گردد دعا را
از آن بــزمـت چـنـیـن کـردنـد روشـنکـه بـخـشـی نور، بـزم بـی ضـیا را
از آن بـــــازوت را دادنـــــد نـــــیـــــروکه گیری دست هر بیدست و پا را
از آن مـعـنـی پـزشـکـت کـرد گـردونکـه بـشـنـاسـی ز هم درد و دوا را
مشـو خـودبـین، که نیکی بـا فـقیراننخـسـتـین فرض بـودسـت اغنیا را
ز مـحـتـاجـان خـبـر گـیـر، ایـکـه داریچـــراغ دولـــت و گـــنــج غـــنـــا را
بـوقـت بــخـشـش و انـفـاق، پـرویـننـبــایـد داشـت در دل جــز خــدا راپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.