ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»پایه و دیوار

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
گــفـــت دیــوار قـــصـــر پـــادشـــهــیکــه بــلـنـدی، مـرا ســزاوار اســت
هــر کـــه مــانــنــد مــن ســـرافـــرازدپــایــدار و بـــلــنــد مــقــدار اســت
فــرخــم زان ســبــب کـه ســایـه مـنجــای آســایـش جــهـانـدار اســت
نـقـش بــام و درم ز سـیـم و زر اسـتپــرده ام از حــریـر گــلــنــار اســت
در پـــنــاه مــن ایــمــن اســـت ز رنــجشـاه، گر خـفتـه یا که بـیدار اسـت
ســوی مــن، دزد ره نــیــابـــد از آنــکتــا کـمـنـد افـکـنـد گـرفـتــار اسـت
هــمـــگـــی بـــر در مـــنــنـــد گـــدایهر چـه مـیر و وزیر و سـالـار اسـت
قـفـل سـیـمـم بـنـزد سـیـمـگـر اسـتپــرده اطــلــســم بـــبـــازار اســت
بــا مـنـش هـیـچ حــیـلـه در نـگــرفــتگـرچـه شـبـگرد چـرخ، غـدار اسـت
بـاد و بـرفـم بـسـی بـخـسـت و هنـوزقـوت و اســتــقــامـتــم یـار اســت
مــن ز تــدبــیــر خــود بـــلــنــد شــدمهر که کـوتـه نظـر بـود خـوار اسـت
نـیـکـبـخـت آنـکـه نـیـتـش نـیـکـوسـتنـیـکـنـام آنـکـه نـیـک رفـتــار اسـت
قــرنــهـا رفــت و هـیـچ خــم نــشــدمگر چـه دائم بـپـشت من بـار است
اثـــر مــن بـــجـــای خـــواهــد مـــانــدزانـکـه مـحــکـم تــریـن آثــار اسـت
پــایـه گـفـت ایـنـقـدر بــخـویـش مـنـازدر و دیـوار و بــام، بــسـیـار اســت
انــدر آنـــجـــا کـــه کـــار بـــایــد کـــردچـه فـضـیـلـت بـرای گـفـتـار اسـت
نـــشـــنــیــدی کـــه مـــردم هــنـــریهـنــر و فــضــل را خــریـدار اســت
معرفت هر چه هست در معنی استنــه دریــن صــورت پــدیــدار اســت
گـرچــه فـرخــنـده اسـت مـرغ هـمـایچـونکـه افـتـاد و مـرد، مردار اسـت
از تــو، کــار تــو پـــیــشــرفــت نــکــردنـکــتــه دیـگـری دریـن کــار اســت
همـه سـنـگـینـی تـو، روی مـن اسـتگـر جــوی، گـر هـزار خــروار اسـت
تــو ز مــن داری ایـن گــرانــســنـگــیپـیکـر بـی روان، سـبـکسـار اسـت
هــمــه بـــر پــای، از ثــبـــات مــنــنــدهـر چـه ایـوان و بـام و انـبـار اسـت
گــر چــه ایــن کــاخ را مــنــم بــنــیــادسخـن از خـویش گفتـنم عار است
کــارهــا را شــمــردن آســـان اســـتفـکـر و تــدبــیـر کـار دشـوار اســت
بــار هـر رهـنـورد، یـکـســان نـیـســتاین سـبـکـبـار و آن گـرانـبـار اسـت
هر کسـی را وظـیفـه و عـملی اسـترشته ای پود و رشته ای تار است
وقــــت پــــرواز، بــــال و پــــر بــــایـــدکه نه این کار چـنگ و منقـار اسـت
هـــمـــه پـــروردگـــان آب و گـــلـــنـــدهر چـه در بـاغ از گـل و خـار اسـت
عـافـیـت از طــبــیـب تــنـهـا نـیـســتهـر ز دارو، هـم از پــرسـتـار اسـت
هـر کـجــا نـقـطـه ای و دائره ایـســتقـصـه ای هم ز سـیر پـرگـار اسـت
رو، کــه اول حــدیــث پـــایــه کــنــنــدهـر کـجــا گـفـتــگـوی دیـوار اسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.