ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»تاراج روزگار

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
نهال تـازه رسـی گـفـت بـا درخـتـی خـشـککه از چه روی، تـرا هیچ بـرگ و بـاری نیست
چــرا بــدیـن صـفـت از آفـتــاب سـوخـتــه ایمـگـر بــطـرف چـمـن، آب و آبـیـاری نـیـسـت
شـکوفه های من از روشنی چـو خـورشیدندبـبـرگ و شـاخـه مـن، ذره غـبــاری نـیـسـت
چـــرا نـــدوخـــت قـــبـــای تـــو، درزی نــوروزچـرا بـگـوش تـو، از ژالـه گـوشـواری نـیسـت
شـدی خـمـیده و بـی بـرگ و بـار و دم نـزدیبـزیـر بــار جـفـا، چـون تـو بـردبـاری نـیـسـت
مـرا صـنوبـر و شـمـشـاد و گـل شـدنـد نـدیمتـرا چـه شد که رفیقی و دوسـتـاری نیست
جــواب داد کــه یــاران، رفــیـق نــیـم رهــنــدبـروز حـادثـه، غـیر از شـکـیب، یاری نـیسـت
تـــو قــدر خـــرمــی نــوبـــهــار عــمــر بـــدانخــزان گـلـشـن مـا را دگـر بــهـاری نـیـسـت
از آن بــســوخــتــن مــا دلــت نــمــیــســوزدکازین سموم، هنوزت بـجـان شراری نیسـت
شـکـسـتــگـی و درسـتــی تــفـاوتـی نـکـنـدمن و تـرا چـون درین بـوستـان قراری نیست
ز من بـطـرف چـمن سـالها شـکوفه شـکفـتز دهـر، دیـگـرم امـسـال انـتـظـاری نـیـسـت
بــســی بــه کــارگــه چــرخ پــیـر بــردم رنـجگه شکسـتـگی آگه شـدم که کاری نیسـت
تو نیز همچون من آخر شکسته خواهی شدحـــصــاریــان قــضــا را ره فــراری نــیــســت
گــهـی گــران بــفــروشــنـدمــان و گــه ارزانبـه نـرخ سـود گـر دهـر، اعـتـبــاری نـیـسـت
هــر آن قــمــاش کــزیـن کــارگــه بــرون آیــدتـام نقش فـریب اسـت، پـود و تـاری نیسـت
هـر آنــچــه مــیـکــنـد ایـام مــیـکــنـد بــا مــابـدست هیچـکس ایدوست اختـیاری نیست
بــروزگـار جــوانـی، خــوش اسـت کـوشـیـدنچرا که خوشتر ازین، وقت و روزگاری نیست
کـدام غـنچـه کـه خـونش بـدل نمی جـوشـدکـدام گـل کـه گـرفـتـار طـعـن خـاری نیسـت
کدام شاختـه که دست حـوادثـش نشکستکـدام بــاغ کـه یـکـروز شـوره زاری نـیـســت
کــدام قــصــر دل افــروز و پـــایــه مــحـــکــمکـه پـیش بـاد قـضـا خـاک رهگـذاری نیسـت
اگــر ســفــیـنـه مــا، ســاحــل نـجــات نـدیـدعـجـب مدار، کـه این بـحـر را کـناری نیسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.