ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»جان و تن

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
کــودکـی در بــر، قــبــائی ســرخ داشــتروزگاری زان خوشی خوش میگذاشت
هـمـچــو جــان نـیـکـو نـگـه مـیـداشـتــشبــهـتــر از لـوزیـنـه مـی پــنـداشــتــش
هـم ضـیـاع و هـم عـقـارش مـی شــمـردهـر زمـان گـرد و غـبـارش مـی سـتـرد
از نــظــر بــاز حــســودش مــی نــهـفــتسر خیش میدید و چـون گل میشکفت
گـر بــدامـانـش ســرشــکــی مـیـچــکـیـدطـفـل خـرد، آن اشـک روشـن میمکـید
گـر نـخــی از آســتــیـنـش مـیـشــکـافـتبــهـر چـاره سـوی مـادر مـیـشـتــافـت
نــوبـــت بـــازی بـــصـــحـــرا و بـــدشـــتسـرگـران از پـیش طـفـلان میگـذشـت
فــتــنــه افــکــنــد آن قــبـــا انــدر مــیــانعــاریـت مـیـخــواســتــنـدش کـودکـان
جـــمــلــه دلــهــا مــانــد پـــیــش او گــرودوســت مـیـدارنـد طــفــلـان رخــت نـو
وقـــت رفـــتـــن، پــــیـــشـــوای راه بــــودروز مــهــمــانــی و بـــازی، شــاه بــود
کـــــودکـــــی از بـــــاغ مـــــی آورد بـــــهکـه بـیـا یـک لـحـظـه بـا مـن سـوی ده
دیـگـری آهـسـتـه نـزدش مـی نـشـسـتتــا زنــد بــر آن قــبـــای ســرخ دســت
روزی، آن رهـــپــــوی صــــافـــی انـــدرونوقـــت بـــازی شـــد ز تـــلــی واژگــون
جـامه اش از خـار و سـر از سنگ خـسـتاین یکی یکسر درید، آن یک شکسـت
طفل مسکین، بی خبر از سر که چیستپــارگــیـهــای قــبــا دیــد و گــریـســت
از سـرش گـر چـه بـسـی خـونـاب ریـخـتاو بــرای جــامـه از چــشـم آب ریـخـت
گــر بــچــشــم دل بــبــیـنــیـم ای رفــیـقهـمـچـو آن طـفـلـیم مـا در این طـریـق
جـــامــه رنــگــیــن مــا آز و هــوی اســتهـر چـه بــر مـا مـیـرسـد از آز مـاسـت
در هــوس افــزون و در عـــقــل انــدکــیــمســـالـــهـــا داریـــم امـــا کـــودکـــیــم
جـــان رهــا کــردیــم و در فــکــر تـــنــیــمتــن بـــمــرد و در غــم پـــیــراهــنــیــمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.