ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حدیث مهر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
از سینه ام اگر چه ز بـس رنج، پوست ریختنــاچــار رنــجــهــای مــرا هــســت کــیـفــری
شـیرین نشـد چـو زحـمت مـادر، وظـیفـه ایفــرخــنــده تــر نــدیـدم ازیـن، هـیـچ دفــتــری
پـرواز، بــعـد ازیـن هـوس مـرغـکـان مـاسـتمـا را بــتــن نـمـانـد ز ســعـی و عـمـل، پــری
گـنـجـشـک خـرد گـفـت سـحـر بــا کـبـوتـریکآخـر تـو هـم بــرون کـن ازیـن آشـیـان سـری
آفاق روشن است، چـه خـسبـی بـه تـیرگیروزی بــپــر، بــبــیـن چـمـن و جـوئی و جــری
در طـرف بـوسـتـان، دهـن خـشـک تـازه کـنگـــاهــی ز آب ســـرد و گـــه از مــیــوه تـــری
بـنگر من از خـوشـی چـه نکو روی و فـربـهمننگـسـت چـون تـو مـرغـک مـسـکـین لـاغـری
گــفــتــا حــدیـث مــهـر بــیـامــوزدت جــهـانروزی تـو هم شـوی چـو من ایدوسـت مـادری
گـرد تـو چـون کـه پــر شـود از کـودکـان خـردجـــز کـــار مــادران نــکـــنــی کـــار دیــگـــری
روزیــکــه رســم و راه پــرســتــاریــم نــبـــودمیدوخـتـم بـسـان تـو، چـشـمی بـه مـنظـری
گـیـرم کـه رفـتـه ایم از اینـجـا بـه گـلـشـنـیبــا هـم نـشـســتــه ایـم بــشــاخ صـنـوبــری
تـا لحـظـه ایسـت، تـا کـه دمیدسـت نوگـلیتا ساعتی است، تا که شکفته است عبهری
در پـرده، قصه ایسـت که روزی شود شـبـیدر کـار نکـتـه ایسـت کـه شـب گـردد اخـتـری
خوشبخت، طائری که نگهبان مرغکی استسـرسـبـز، شـاخـکـی کـه بـچـینند از آن بـری
فـریاد شـوق و بـازی اطـفـال، دلکـش اسـتوانــگـــه بـــه بـــام لــانــه خـــرد مــحـــقـــری
هر چـند آشـیانه گـلـین اسـت و من ضـعـیفبــاور نـمـیـکــنـم چــو خــود اکـنـون تــوانـگـری
تـرسـم کـه گـر روم، بـرد این گنجـها کـسـیتـــرســـم در آشـــیــانــه فـــتـــد نــاگــه آذریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.