ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»دزد خانه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
حـکـایت کـرد سـرهنگی بـه کسـریکـه دشـمن را ز پـشـت قـلعـه راندیم
فــراریــهــای چــابــک را گــرفــتــیــمگـرفــتــاران مـســکــیـن را رهـانـدیـم
به خون کشتگان، شمشیر شستیمبـر آتـشـهـای کـین، آبـی فـشـانـدیم
ز پــای مــادران کــنــدیــم خــلــخــالسـرشـک از دیده طـفـلـان چـکـانـدیم
ز جـام فـتـنه، هر تـلـخـی چـشـیدیمهمان شربت به بدخواهان چشاندیم
بــگـفـت ایـن خــصــم را رانـدیـم، امـایکـی زو کـینه جـوتـر، پـیش خـواندیم
کــجــا بــا دزد بــیــرونــی درافــتــیـمچــو دزد خــانـه را بــالــا نـشــانــدیـم
ازین دشـمن در افـکندن چـه حـاصـلچـو عـمـری بـا عـدوی نفـس مـاندیم
ز غـفـلـت، زیـر بــار عــجــب رفـتــیـمز جـهل، این بـار را بـا خـود کشـاندیم
نـــداده ابــــره را از آســــتــــر فـــرققـــبـــای زنـــدگـــانـــی را درانـــدیــم
دریـن دفـتــر، بــهـر رمـزی رسـیـدیـمنـوشـتـیـم و بـه اهـریـمـن رسـانـدیم
دویـدیـم اســتــخــوانـی را ز دنــبــالســـگ پـــنـــدار را از پـــی دوانــدیــم
فــســون دیــو را از دل نــهــفــتــیــمبــــرای گـــرگ، آهـــو پـــرورانـــدیـــم
پــلـنـگـی جــای کــرد انـدر چــراگــاههـمـانـجــا گــلــه خــود را چــرانـدیـم
نـدانـسـتـیم فـرصـت را بـدل نـیسـتز دام، این مـرغ وحـشـی را پـرانـدیـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.