ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»دزد و قاضی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
بـرد دزدی را سـوی قاضـی عـسـسخلق بـسیاری روان از پیش و پـس
گفت قاضی کاین خطاکاری چـه بـوددزد گفـت از مردم آزاری چـه سـود
گـفـت، بــدکـردار را بـد کـیـفـر اسـتگفت، بـد کار از منافق بـهتـر است
گفت، هان بـر گوی شغل خـویشتـنگفت، هستم همچو قاضی راهزن
گفت، آن زرها که بردستی کجاستگفت، در همیان تلبـیس شماست
گفت، آن لعل بـدخـشـانی چـه شـدگفـت، میدانیم و میدانی چـه شـد
گفت، پـیش کیسـت آن روشن نگینگـفـت، بـیرون آر دسـت از آسـتـین
دزدی پــنـهـان و پــیـدا، کـار تــســتمال دزدی، جـملـه در انبـار تـسـت
تــو قــلــم بــر حــکــم داور مـیـبــریمــن ز دیــوار و تــو از در مــیــبــری
حــد بــگــردن داری و حــد مــیـزنــیگـر یـکـی بـایـد زدن، صـد مـیـزنـی
مـیـزنـم گـر مـن ره خـلـق، ای رفـیقدر ره شـرعـی تـو قـطـاع الـطـریق
مـی بــرم مـن جــامـه درویـش عــورتــو ربــا و رشــوه مـیـگــیـری بــزور
دسـت من بـسـتـی بـرای یک گـلیمخـود گرفتـی خـانه از دسـت یتـیم
مـن ربــودم مـوزه و طــشــت و نـمـدتـو سـیهدل مدرک و حـکم و سـند
دزد جــاهـل، گـر یـکـی ابــریـق بــرددزد عـارف، دفـتــر تــحــقـیـق بــرد
دیـده هـای عـقـل، گـر بــیـنـا شـونـدخـود فـروشـان زودتـر رسـوا شـوند
دزد زر بــســتــنــد و دزد دیـن رهـیـدشـحـنه ما را دید و قـاضـی را ندید
مـــن بـــراه خـــود نـــدیــدم چـــاه راتــو بــدیــدی، کــج نــکــردی راه را
میزدی خـود، پـشـت پـا بـر راسـتـیراسـتـی از دیگـران مـیـخـواسـتـی
دیـگـر ای گـنـدم نـمـای جــو فــروشبـا ردای عجـب، عیب خـود مپـوش
چـیره دستـان میربـایند آنچـه هستمـیـبــرنـد آنـگـه ز دزد کـاه، دسـت
در دل مـــا حـــرص، آلـــایــش فـــزودنـیـســت پــاکــان چــرا آلـوده بــود
دزد اگـر شـب، گـرم یغـما کـردنسـتدزدی حــکــام، روز روشــن اســت
حــاجــت ار مــا را ز راه راســت بــرددیو، قاضی را بـهرجـا خواست بـردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.