ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»دو همدرد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
بــلــبــلـی گــفــت بــکــنـج قــفــســیکــه چــنـیـن روز، مــرا بــاور نـیـســت
آخـر ایـن فـتـنـه، سـیه کـاری کـیـسـتگـر کـه کــار فــلـک اخــضــر نـیـســت
آنـچــنـان سـخــت بــبــسـتــنـد ایـن درکـه تـو گوئی کـه قـفـس را در نیسـت
قفـسـم گر زر و سـیم اسـت چـه فـرقکـه مـرا دیـده بــســیـم و زر نـیـســت
بـــاغـــبـــانــش ز چـــه در زنــدان کــردبــلـبــل شـیـفـتـه، یـغـمـاگـر نـیـسـت
هـمــه بــر چــهـره گــل مــی نــگــرنــدنـگـهـی در خــور ایـن کـیـفـر نـیـسـت
کــه بــســوی چــمــنــم خــواهــد بــردکـس بـجـز بـخـت بـدم رهـبـر نـیسـت
دیــده بــر بـــام قــفــس بــایــد دوخــتدگــر امـروز، گــل و عــبــهـر نـیـســت
سـوخــتــم ایـنـهـمـه از مـحــنـت و بــازاین تـن سـوخـتـه خـاکـسـتـر نـیسـت
طـــوطئی از قـــفـــس دیــگـــر گــفـــتچــه تــوان کــرد، ره دیـگــر نــیـســت
بـسـکـه تـلـخ اسـت گـرفـتـاری و صـبـردل مــا را هــوس شـــکــر نــیــســـت
چــو گــل و لــالــه نــخــواهــد مــانــدنسـیرگاهی ز قفـس خـوشـتـر نیسـت
دل مــفــرســـای بـــســودای مــحـــالکــه اگــر دل نــبــود، دلــبــر نـیـســت
در و بــــام قـــفـــســـت زریـــن اســـتصــیـد را بــهـتــر ازیـن زیـور نــیـســت
زخـم مـن صـحــن قـفـس خـونـیـن کـردهمچو من پـای تـو از خون، تـر نیست
تــو شــکــیــبــا شــو و پــنــدار چــنــانکـه بـجـز بـرگ گـلـت بـسـتـر نـیسـت
گـه بــلـنـدی اسـت، زمـانـی پــسـتــیهر کس ای دوست، بلند اختر نیست
هــمــه فـــرمـــان قـــضـــا بـــایــد بـــردنیسـت یک ذره کـه فـرمـانـبـر نیسـت
چـــه هــوســهــا بـــســر افــتـــاد مــراکه تـبـه گشت و یکی در سـر نیسـت
چــه غـم ار بــال و پــرم ریـخــتــه شــددگــرم حــاجــت بــال و پــر نــیـســت
چمن ار نیست، قفس خود چمن استبــخـیـال اسـت، بــدیـدن گـر نـیـسـت
چـــه تـــفـــاوت کـــنــدت گـــر یــکـــروزخـون دل هسـت و گـل احـمر نیسـت
چــرخ نــیــلــوفــریــت ســایـه فــکــنــداگــرت ســایـه ز نــیـلــوفــر نــیـســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.