ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»دیدن و نادیدن

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
شـبــی بــمـردمـک چـشـم، طـعـنـه زد مـژگـانکه چند بـی سبـب از بـهر خلق کوشیدن
هــمــیــشــه بـــار جــفــا بــردن و نــیــاســودنهـمـیشـه رنـج طـلـب کـردن و نـرنـجـیدن
ز نـیـک و زشـت و گـل و خـار و مـردم و حــیـوانتــمـام دیـدن و از خــویـش هـیـچ نـادیـدن
چو کارگر شده ای، مزد سعی و رنج تو چیستبـوقـت کار، ضـروری اسـت کار سـنجـیدن
ز بـــزم تـــیــره خـــود، روشـــنــی دریــغ مـــدارکه روشـنسـت ازین بـزم، رخـت بـرچـیدن
جـــواب داد کـــه آئیــن کـــاردانـــان نـــیــســـتبــخــواب جــهـل فـزودن، ز کـار کـاهـیـدن
کـنـایـتـی اسـت دریـن رنـج روز خـسـتـه شـدناشارتـی اسـت درین کار شب نخـوابـیدن
مـرا حــدیـثــی هـوی و هـوس مـکــن تــعــلـیـمهـنـروران نـپــسـنـدنـد خـود پــسـنـدیـدن
نـگـاهـبــانـی مـلـک تـن اسـت پـیـشـه چـشـمچـنـانـکـه رسـم و ره پـاسـت ره نـوردیدن
اگــر پــی هــوس و آز خــویــش مــیــگــشــتــمکــنـون نـبــود مـرا دیـده، جــای گــردیـدن
بــپــای خــویـش نـیـفــکــنـده روشــنـی هـرگــزاگـر چـه کـار چـراغ اسـت نـور بـخـشـیدن
نـه آگـهـیـسـت، ز حــکـم قـضـا شـدن دلـتــنـگنه مردمی اسـت، ز دسـت زمـانه نالـیدن
مـگـو چـرا مـژه گـشـتـم من و تـو مـردم چـشـمازین حـدیث، کـس آگـه نشـد بـپـرسـیدن
هــزار مــسئلــه در دفـــتـــر حـــقــیــقــت بـــودولـی دریـغ، کـه دشــوار بــود فــهـمـیـدن
ز دل تــپــیــدن و از دیـده روشــنــی خــواهــنــدز خـون دویدن و از اشک چـشم، غلتـیدن
ز کــوه و کــاه گــرانـســنـگــی و ســبــکــبــاریز خـاک صـبــر و تـواضـع، ز بــاد رقـصـیـدن
ســپــهــر، مــردم چــشــمــم نــهــاد نــام از آنکه بود خصلتم، از خویش چشم پوشیدن
هـــزار قــــرن نــــدیـــدن ز روشــــنــــی اثــــریهـزار مـرتـبــه بــهـتـر ز خـویـشـتـن دیـدن
هـوای نـفـس چـو دیـویـسـت تـیـره دل، پــرویـنبـتـر ز دیو پـرستـی است، خودپـرستـیدنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.