ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ذره

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
شـنـیـده ایـد کـه روزی بــچـشـمـه خـورشـیـدبــرفـت ذره بـشـوقـی فـزون بـمـهـمـانـی
نـرفــتــه نـیـمـرهـی، بــاد ســرنـگــونـش کــردسـبـک قـدم نشـده، دید بـس گـرانجـانی
گـهـی، رونـده سـحـابــی گـرفـت چـهـره مـهـرگهی، هوا چـو یم عشـق گشـت طوفانی
هــزار قـــطـــره بـــاران چـــکـــیــد بـــر رویــشجـفا کشید بـس، از رعد و بـرق نیسـانی
هـزار گــونــه بــلــنــدی، هـزار پــســتــی دیـدکــه تــا رســیـد بــه آن بــزمـگـاه نـورانـی
نــمـــود دیــر زمـــانــی بـــه آفـــتـــاب نـــگـــاهمـلـول گـشـت سـرانـجـام زان هوسـرانی
ســپــهــر دیـد و بــلــنــدی و پــرتــو و پــاکــیبـدوخـت دیـده خـودبـین، ز فـرط حـیرانـی
سئوال کرد ز خورشید کاین چه روشنی استدر این فـضـا، کـه تـرا مـیکـنـد نـگـهـبـانـی
بـذره گـفـت فـروزنـده مـهـر، کـایـن رمـزیـسـتبــرون ز عــالـم تــدبــیـر و فــکـر امـکـانـی
بــتــخـت و تــاج سـلـیـمـان، چــکـار مـورچـه رابـس اسـت ایـمـنـی کـشـور سـلـیمـانـی
مـن از گـذشـتــن ابــری ضـعـیـف، تـیـره شـومتـــو از وزیــدن بـــادی، ز کـــار درمـــانـــی
نه مـقـصـد اسـت، کـه گـردد عـیان ز نیمـه راهنه مشکل است، که آسان شود بآسانی
هــزار ســال اگــر عــلــم و حــکــمــت آمــوزیهـزار قــرن اگـر درس مـعــرفــت خــوانـی
بـــپـــوئی ار هــمـــه راهــهــای تـــیــره و تـــاربـــدانــی ار هــمــه رازهــای پــنــهــانــی
اگــر بــعــقــل و هـنـر، هـمـســر فــلـاطــونـیوگـر بـدانـش و فـضـل، اوسـتـاد لـقـمـانی
بآســمــان حــقــیــقــت، بــهــیــچ پــر نــپــریبــه خــلــوت احــدیـت، رســیـد نــتــوانـی
در آنـزمـان کـه رســی عـاقـبــت بــحــد کـمـالچــو نـیـک در نـگـری در کـمـال نـقـصـانـی
گـشــود گـوهـری عـقـل گـر چــه بــس کـانـهـانـیـافـت هـیـچـگـه این پـاک گـوهـر کـانـی
ده جــهـان اگـر ایـدوسـت دهـخـدای نـداشـتکـه مـیـنـمـود تـحـمـل بـه رنـج دهـقـانـی
بــلـنـد خــیـز مـشـو، زانـکـه حــاصـلـی نـبــریبــخـز فـتــادن و درمـانـدن و پــشـیـمـانـی
بــکــوی شــوق، گـذاری نـمـیـکــنـی، پــرویـنچــو ذره نــیـز ره و رســم را نــمــیـدانــیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.