ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»رنج نخست

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
خــلـیـد خــار درشــتــی بــپــای طــفـلـی خــردبــهــم بــرآمــد و از پــویــه بـــاز مــانــد و گــریــســت
بــگـفــت مـادرش ایـن رنـج اولـیـن قــدم اســتز خـــار حـــادثـــه، تـــیــه وجـــود خــالــی نــیــســت
هــنــوز نــیــک و بــد زنــدگــی بــدفــتــر عــمــرنـخــوانـده ای و بــچــشـم تــو راه و چــاه، یـکـیـسـت
ز پــای، چـون تــو در افـتــاده انـد بــس طـفـلـاننــیـوفــتــاده دریـن ســنــگــلــاخ عــبــرت، کــیـســت
نـــدیـــده زحـــمـــت رفـــتـــار، ره نـــیـــامـــوزیخــطـا نـکـرده، صـواب و خــطـا چــه دانـی چــیـسـت
دلـی کـه سـخـت ز هر غـم تـپـید، شـاد نمـانـدکــســیــکــه زود دل آزرده گــشــت دیــر نــزیــســـت
ز عـــهـــد کـــودکـــی، آمـــاده بـــزرگـــی شـــوحـجـاب ضـعـف چـو از هم گسـسـت، عـزم قـویسـت
بـچـشم آنکه درین دشت، چـشم روشن بـستتــفــاوتــی نـکــنـد، گـر ده اســت چــه، یـا بــیـســت
چو زخم کارگر آمد، چه سر، چه سینه، چه پایچو سال عمر تبه شد، چه یک، چه صد، چه دویست
هـــزار کـــوه گـــرت ســــد ره شــــونـــد، بــــروهــزار ره گـــرت از پـــا در افـــکـــنــنـــد، بـــایــســـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.