ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شکسته

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
بــا بـنـفـشـه، لـالـه گـفـت ای بـیـخـبــرطـرف گـلـشـن را مـنظـم کـرده اند
از بـــرای جـــلــوه، گـــلــهــای چـــمــنرنــگ را بــا بــوی تــوام کــرده انــد
انـــدریـــن بــــزم طـــرب، گـــوئی تــــراغــرق در دریـای مــاتــم کــرده انـد
از چه معنی، در شکستـی بـی سبـبچون بخاکت ریشه محکم کرده اند
از چه، رویت در هم و پشتت خم استاز چـه رو، کـار تـو درهـم کـرده انـد
از چـه، خـود را پـشـت سـر می افکنیچـون بـه یـارانـت مـقـدم کـرده انـد
در زیـــان ایـــن قـــبـــای نـــیـــلـــگـــوندر تـو زشـتـی را مسـلـم کـرده اند
گـــفـــت، بـــهـــر بــــردن بــــار قـــضـــاعاقلان، پـشت از ازل خـم کرده اند
عـــارفـــان، از بـــهــر افــزودن بـــجـــاناز هـوی و از هـوس، کـم کـرده انـد
یــاد حــق بــر یـاد خــود بــگــزیـده انــدکــار ابــراهــیــم ادهــم کــرده انــد
رهـــروان ایـــن گـــذرگـــاه، آگـــهـــنـــدتــوش راه خــود فــراهـم کـرده انـد
گــلـه هـای مـعــنـی، از فــرســنـگــهـاگـرگ خــود را دیـده و رم کـرده انـد
چـون در آخـر، جـمله شادیها غم اسـتهـم ز اول، خـوی بـا غـم کـرده انـد
تـــو نــمــیــدانــی کــه از بـــهــر خــزانبــاغ را شــاداب و خــرم کــرده انـد
تـو نـمـی بـینـی چـه سـیـلـابـی نـهـاندر دل هر قـطـره شـبـنم کـرده انـد
هـر کــســی را بــا چــراغ بــیـنــشــیراهـی ایـن راه مـظــلـم کــرده انـد
از صــبـــا گــوئی تـــو و مــا از ســمــومبـهر ما، این شهد را سـم کرده اند
تـو، خـوشـی بــیـنـی و مـا پــژمـردگـیهر کجـا، نقشی مجـسم کرده اند
مـا بــخــود، چــیـزی نـکـردیـم اخــتــیـارکــارفــرمــایــان عــالــم کــرده انــد
کــرده انــد ار پــرســشــی در کــار مــاخـلـقـت و تـقـدیر، بـا هم کـرده اند
درزی و جــولــاهـه مـا، صــنـع خــویـشدر پـس این سـبـز طـارم کـرده انـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.