ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شوق برابری

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
نــارونـی بــود بــه هـنـدوســتــانزاغـچـه ای داشـت در آن آشـیـان
خــاطــرش از بــنـدگــی آزاد بــودجــایـگــهــش ایـمــن و آبــاد بــود
نـه غـم آب و نه غـم دانه داشـتبـود گـدا، دولـت شـاهانـه داشـت
نـه گـلـه ایـش از فـلـک نـیـلـفــامنــه غــم صــیـاد و نـه پــروای دام
از هـمـه بـیگـانـه و از خـویـش نـهدر دل خـردش، غم و تـشویش نه
عـاقـبـت، آن مرغـک عـزلت گـزینگشت بـسی خستـه و اندوهگین
گفت، بـهار است و همه دوستانرخـت کـشـیدند سـوی بـوسـتـان
مـن نـه بـهـار و نـه خـزان دیده امخـسـتـه و فـرسـوده و رنجـیده ام
چــنـد کــنـم خــانـه دریـن نــارونچـنـد بـرم حـسـرت بــاغ و چـمـن
چـنـد در این لـانه، نشـیمـن کـنمخــیـزم و پــرواز بــگـلـشــن کـنـم
نـغــمــه زنـم بــر ســر دیـوار بــاغخـوش کـنم از بـوی ریاحـین دماغ
همـنفـس قـمـری و بـلـبـل شـومشانه کش گیسوی سـنبـل شوم
رفت به گلزار و بشاخی نشستدید خرامان دو سه طاوس مست
جـمـلـه، بـسـر چـتـر نـگـارین زدهطـعـنـه بــصـورت گـری چــیـن زده
زاغــچــه گــردیـد گـرفــتــارشــانخـواسـت شـود پـیـرو رفـتـارشـان
بـاغ بـکـاوید و بـهر سـو شـتـافـتتـا دو سـه دانـه پـر طـاوس یافـت
بـسـت دو بـر دم، یک دیگر بـسـرگـفـت، مـرا کـس نشـنـاسـد دگـر
گـشـت دمم، چـون پـرم آراسـتـهکس نخـریدست چـنین خـواستـه
زیـور طـاوس بــســر بــســتــه اماز پــر زیـبــاش بــه پـر بــسـتـه ام
بــال بــیـاراسـت، پــریـدن گـرفـتهـمـره طـاوس، چــمـیـدن گـرفـت
دید چـو طاوس در آن خـودپـسـندبــال و پــر عــاریـتــش را بــکــنــد
گـفــت کـه ای زاغ ســیـه روزگـارپـرتـو، خـالی اسـت ز نقش و نگار
زیـور مــا، روی تــو نـیـکــو نــکــردمـا و تـو را همسـر و همخـو نکـرد
گـرچـه پـر مـا، هـمـه پـیـرایه بـودلـیـک نـه بــهـر تــو فـرومـایـه بــود
سیر و خرام تـو، چـه حاصل بـبـاغزاغــی و طــاوس نـمــانـد بــه زاغ
هر چه کنی، هر چه بـبندی به پرگــاه روش، تــو دگــری، مــا دگــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.