ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»عهد خونین

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
بـــبـــام قــلــعــه ای، بـــاز شـــکــارینـمـود از مـاکــیـانـی خــواســتــگــاری
کـــه مـــن زالـــایـــش ایـــام پــــاکــــمز تــنــهــائی، بـــســی انــدهــنــاکــم
ز بــالـا، صــبــحــگــاهـی دیـدمـت رویپــسـنـد آمـد مـرا آن خــلـقـت و خـوی
چــه زیــبــائی بــهــنــگــام چــمــیــدنچــه دانـایـی بــوقــت چــیـنـه چــیـدن
پــذیـره گــر شــوی، خــدمـت گــذاریـمهــوای صــحــبـــت و پـــیــونــد داریــم
مـرا انـبــارهـا پــرتــوش و بــرگ اســتولی این زندگی بیدوست، مرگ است
چـه حـاصل، زیستـن در خار و خاشاکزدن مـنـقـار و جــسـتــن ریـگ از خـاک
ز پــــر هــــدهــــدت پــــیـــراهــــن آرماگـــر کـــابـــیـــنـــت بــــایـــد، ارزن آرم
مـــن از بـــازان خـــاص پـــادشـــاهـــمتـــمـــام روز در نـــخـــجـــیــرگـــاهـــم
بـیا، هم عـهد و هم سـوگـنـد بـاشـیماگـــر آزاد و گـــر در بـــنــد بـــاشـــیــم
تـــو از جـــوی آوری روزی مــن از جـــرتــو آگــه بـــاشــی از بــام و مــن از در
تـــو فــرزنــدان بـــزیــر پـــر نــشــانــیمـرا چـون پــاسـبــان، بــر در نـشـانـی
بــروز عــجــز، دســت هــم بــگــیـریـمچـو گـاه مـرگ شـد، بـا هـم بـمـیـریـم
بــگـفـتــا، مـغــز را مـگـذار در پــوســتنشد دشمن بـدین افسـانه ها دوست
خـرابـیهـاسـت در این سـسـت بـنـیـانبـخـون بـاید نوشـت، این عهد و پـیمان
مـرا تــا ضــعــف عــادت شــد، تــرا زورنــخــواهـد بــود ایـن پــیـونـد، مــقــدور
ازین معنی سخن گفتن، تباهی استچـنین پـیوند را پـایان، سـیاهی اسـت
مــــدار از زنـــدگــــانـــی بــــاز، مــــا رامـــده ســــوی عــــدم پــــرواز، مـــا را
چــو پــر داریـم، پــیـراهـن نــخــواهـیـمچـو گـنـدم مـیـدهـنـد، ارزن نـخـواهـیم
نـه هـم خـوئیم مـا بـا هـم، نـه هم رازنـه انـجــام اســت ایـن ره را، نـه آغــاز
کــســی کــاو رهـزنـی را ایـمــنـی دادبـــدســـت او طـــنـــاب رهـــزنـــی داد
نـه سـوگـنـد اسـت، سـوگـنـد هریمـننه دل مـیسـوزدش بـر کـس، نه دامـن
در دل را بــــروی دیـــو مـــگــــشــــایچـو بـگشودی نداری خـویشـتـن جـای
دوروئی، راه شــــد نــــفــــس دو رو راهــمــان بـــهــتـــر، نــریــزیــم آبـــرو راپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.