ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قلب مجروح

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
دی، کــودکــی بــدامـن مـادر گـریـســت زارکـز کـودکـان کـوی، بـمن کـس نظـر نداشـت
طـفـلـی، مـرا ز پـهـلـوی خـود بـیـگـنـاه رانـدآن تـیر طـعـنه، زخـم کـم از نیشـتـر نداشـت
اطفال را بـصـحـبـت من، از چـه میل نیسـتکـودک مـگـر نبـود، کـسـی کـو پـدر نداشـت
امــروز، اوســتـــاد بـــدرســم نــگــه نــکــردمانا که رنج و سـعـی فـقـیران، ثـمر نداشـت
دیــروز، در مـــیـــانـــه بـــازی، ز کـــودکـــانآن شـاه شد که جـامه خـلقان بـبـر نداشـت
مـن در خـیـال مـوزه، بـسـی اشـک ریخـتـماین اشـک و آرزو، ز چـه هـرگـز اثـر نـداشـت
جـز من، میان این گـل و بـاران کـسـی نبـودکـو مـوزه ای بـپـا و کـلـاهی بـسـر نـداشـت
آخـر، تـفـاوت من و طـفـلـان شـهر چـیسـتآئیـن کــودکــی، ره و رســم دگــر نـداشــت
هـرگـز درون مـطـبـخ مـا هیزمـی نـسـوخـتوین شـمع، روشنائی ازین بـیشـتـر نداشـت
هـمـســایـگــان مــا بــره و مـرغ مـیـخــورنـدکس جـز من و تـو، قوت ز خون جـگر نداشت
بـر وصـلـه های پـیرهنـم خـنـده مـی کـنـنـددیـنـار و درهـمـی، پــدر مـن مـگـر نـداشــت
خـنـدید و گـفـت، آنـکـه بـفـقـر تـو طـعـنه زداز دانـه های گـوهر اشـکـت، خـبـر نـداشـت
از زنــدگــانـی پــدر خــود مــپــرس، از آنــکچـیزی بـغـیر تـیشـه و گهی آسـتـر نداشـت
ایـن بـوریـای کـهـنـه، بـصـد خـون دل خـریـدرخـتـش، گه آسـتـین و گهی آسـتـر نداشت
بس رنج برد و کس نشمردش به هیچ کسگمنام زیسـت، آنکه ده و سـیم و زر نداشت
طـفـل فـقـیـر را، هـوس و آرزو خــطــاســتشاخی که از تگرگ نگون گشت، بر نداشت
نـــســـاج روزگـــار، دریــن پـــهــن بـــارگـــاهاز بـهر مـا، قـمـاشـی ازین خـوبـتـر نـداشـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.