ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»کارهای ما

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
نخـوانده فـرق سـر از پـای، عـزم کو کـردیمنـکـرده پــرسـش چــوگـان، هـوای گـو کـردیـم
بــکـار خـویـش نـپــرداخــتــیـم، نـوبــت کـارتـمـام عـمـر، نـشـسـتـیـم و گـفـتــگـو کـردیـم
بوقت همت و سعی و عمل، هوس راندیمبـــروز کـــوشـــش و تـــدبـــیــر، آرزو کـــردیــم
عـبــث بــه چـه نـفـتــادیـم، دیـو آز و هـویهـر آنـچـه کـرد، بـدیـدیـم و هـمـچـو او کـردیـم
بـسـی مـجـاهـده کـردیم در طـریـق نـفـاقبـبـین چـه بـیهـده تـفـسـیر «جـاهدوا» کـردیم
چـونان ز سـفره بـبـردند، سفره گسـتـردیمچـو آب خـشـک شـد، انـدیـشـه سـبـو کـردیم
اگـر کـه نـفـس، بــدانـدیـش مـا نـبــود چـراملـول گـشـت، چـو مـا رسـم و ره نکـو کـردیم
چـو عـهـدنـامـه نـوشـتـیم، اهرمـن خـنـدیدکــه اتــحــاد نـبــود، ایـنـکـه بــا عــدو کــردیـم
هـزار مـرتــبــه دریـای چــرخ، طــوفـان کـرداز آن زمـان کـه نـشــیـمـن دریـن کــرو کـردیـم
نه همچـو غـنچـه، بـدامان گلبـنی خـفتـیمنه همچـو سـبـزه، نشـاطی بـطرف جـو کردیم
چـراغ عـقـل، نـهـفـتــیـم شـامـگـاه رحـیـلاز آن بـــورطــه تـــاریــک جـــهــل، رو کــردیــم
بـعـمر گـم شـده، اصـلا نسـوخـتـیم، ولیکچـو سـوزنـی ز نـخ افـتـاد، جـسـتـجـو کـردیـم
بـغـیر جـامه فـرصـت، که کس رفـوش نکردهــزار جـــامــه دریــدنــد و مــا رفـــو کـــردیــم
تــبــاه شــد دل از آلــودگــی و دم نــزدیــمهـمـی بـتـن گـرویـدیـم و شـسـتـشـو کـردیم
سـمـنـد تــوسـن افـلـاک، راهـوار نـگـشـتبه توسنیسش، چو یک چند تاخت، خو کردیم
ز فــرط آز، چـــو مــردار خــوار تـــیــره درونهمـاره بـر سـر این لـاشـه، هـای و هو کـردیم
چـو زورمـنـد شـدیم، از دهـان مـسـکـینـانبــجــبــر، لـقــمـه ربــودیـم و در گــلـو کــردیـم
ز رشوه، اسـب خـریدیم و خـانه و ده و بـاغبــاشــک بــیــوه زنــان، حــفــظ آبــرو کــردیــم
از آن ز شـاخ حـقـایـق، بـمـا بـری نـرسـیـدکـه مـا همـیشـه حـکـایت ز رنـگ و بـو کـردیمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.