ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»کوه و کاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
بـچـشـم عـجـب، سـوی کـاه کـرد کـوه نگـاهبـخـنـده گـفـت، کـه کـار تـو شـد ز جـهـل، تـبـاه
ز هـر نـسـیـم بــلـرزی، ز هـر نـفـس بــپــریهـمـیشـه، روی تـو زرد اسـت و روزگـار، سـیـاه
مــرا بــچــرخ بــرافــراشــت بــردبــاری، ســرتـــو گــه بـــاوج ســمــائی و گــاه در بـــن چــاه
کــســی بــزرگ نـگــردد مـگــر ز کــار بــزرگگــر از تــو کــار نــیــایـد، زمــانــه را چــه گــنــاه
مــرا نــبــرد ز جــا هـیـچ دســت زور، ولــیـکتـرا نـه جـای نـشـسـتـن بـود، نـه ز خـفـتـنـگـاه
مـرا ز رســم و ره نـیـک خــویـش، قـدر فـزودنـه ای تــو بــیـخــبــر، از هـیـچ رسـم و راه آگـاه
گــهــر ز کـــان دل مــن، بـــرنــد گــوهــریــانپــلــنــگ و شــیـر، بــســوی مــن آورنــد پــنــاه
نه بـاک سـلـسـلـه دارم، نه بـیم آفـت سـیلنـه ســیـر مـهـر زبــونـم کــنـد، نـه گــردش مـاه
بـنزد اهل خـرد، سستـی و سبـکسـاریستدر اوفــتـــادن بـــیــجـــا و جــســتـــن بـــیــگــاه
بــگــفــت، رهـزن گـیـتــی ره تــو هـم بــزنـدمــخــنــد خــیــره، بـــافــتــادگــان هــر ســر راه
مــشــو ز دولــت نــاپــایـدار خــویـش ایـمــنسـوی تـو نـیـز کـشـد شـبــرو سـپـهـر، سـپــاه
قــویــتـــری ز تــو، روزی ز پـــا در افــکــنــدتبــیـک دقـیـقــه، ز مـن هـیـچــتــر شــوی نـاگـاه
چـه حـاصـل از هـنـر و فـضـل مـردم خـودبـینخوشم که هیچم و همچون تو نیستم خودخواه
گر از نسیم بـتـرسم بـخـویش، ننگی نیستشـنـیـده ای کـه بــلـرزد بــه پــیـش بــاد، گـیـاه
تـو، جـاه خویش فزون کن بـاستـواری و صبـرمـرا کـه جـز پـر کـاهـی نـیم، چـه رتـبـت و جـاه
خوش آن کسی که چو من، سر ز پا نمیداندخـوش آن تـنی که نبـردست ، بـار کفش و کلاه
چـه شـاهـبــاز تـوانـا، چـه مـاکـیـان ضـعـیـفشــونـد جــمـلـه ســرانـجــام، صـیـد ایـن روبــاه
بــنـای مـحــکـمـه روزگـار، بــر سـتــم اسـتقـضـا چـو حـکـم نویسـند، چـه داوری، چـه گواه
چـه فرق، گر تـو گرانسنگ و ما سبـکسـاریمچــو تــنـدبــاد حـوادث و زد، چـه کـوه و چـه کـاه
کـسـی ز روی حـقـیـقـت بـلـنـد شـد، پـروینکـه دســت دیـو هـوی شــد ز دامـنـش کــوتــاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.