ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گل و خاک

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
صـبـحـدم، تـازه گلی خـودبـین گفتکـاز چـه خـاک سـیهم در پـهـلـوسـت
خـاک خـنـدید کـه مـنظـوری هسـتخـیره بـا هم ننشسـتـیم، ای دوست
مـــقـــصــــد ایـــن ره نـــاپــــیـــدا راز کـسـی پـرس کـه پـیدایش ازوسـت
هـمـه از دولـت خــاک سـیـه اسـتکه چمن خرم و گلشن خوشبـو است
هـمـه طــفــلـان دبــســتــان مـنـنـدهر گل و سبـزه که اندر لب جـو است
پــوســتــیـن بــودمــت ایــام شــتــاچـو شـدی مـغـز، رها کـردی پـوسـت
جــز تــواضــع نــبــود رســم و رهــمگـر چـه گـلـزار ز من چـون مینو اسـت
نــکــنــم پــیــروی عــجــب و هــویزانکـه افـتـادگیم خـصـلت و خـو اسـت
تـــو، بـــدلــجــوئی خــود مــغــرورینشـنیدی که فلک، عـربـده جـو اسـت
مــن اگـــر تـــیــره و گــر نــاچـــیــزمهر چـه را خواجـه پـسندد، نیکو است
گــل بـــی خــاک نــخــواهــد روئیــدخاک، هر سوی بـود، گل زانسو است
خـلـقـت از بـهر تـنـی تـنـها نـیسـتچشم گر چشم شد، ابـرو ابـرو است
هـمـگــی خــاک شــویـم آخــر کــارهمچو آن خاک که در برزن و کو است
بـرگ گـل یا بـر گـلرخـسـاری اسـتخاک و خشتی که بـبـرج و بـارو است
تــکـیـه بــر دوســتــی دهـر، مـکــنکه گهی دوسـت، دگر گاه عدو اسـت
مـشــو ایـمـن کــه گـل صــد بــرگـمکه تو صد بـرگی و گیتی صد رو است
گــرچــه گــرد اســت بــدیـدن گـردونه هر آن گـرد کـه دیدی، گـردو اسـت
گـوی چــوگـان فــلـک شــد ســرمـازانکـه چـوگـان فـلک، اینش گـو اسـت
هـمــه، نــاگــاه گــلــوگــیـر شــونـدهمه را، لـقـمه گـیتـی بـه گـلو اسـت
کشـتـی بـحـر قضا، تـسـلیم اسـتاندرین بـحر، نه کشتـی، نه کرو است
کــوش تــا جــامــه فــرصــت نــدریدرزی دهــر، نــه آگــه ز رفـــو اســـت
تــا تــو آبــی بــه تــکـلـف بــخــورینه سـبـوئی و نه آبـی بـه سبـو است
غافل از خویش مشو، یک سر مویعـمـر، آویـخـتـه از یک سـر مـو اسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.