ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گوهر اشک

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
آن نـشـنـیـدیـد کـه یک قـطـره اشـکصبـحـدم از چـشـم یتـیمی چـکید
بــرد بــســی رنــج نــشــیـب و فــرازگــاه در افـــتـــاد و زمــانــی دویــد
گـاه درخـشـیـد و گـهـی تــیـره مـانـدگاه نهان گشـت و گهی شد پـدید
عــاقــبـــت افــتـــاد بـــدامــان خــاکســرخ نــگــیـنــی بــســر راه دیـد
گفت، که ای، پیشه و نام تو چیستگفت مرا بـا تـو چـه گفت و شـنید
مـن گــهـر نـاب و تــو یـک قــطــره آبمن ز ازل پـاک، تـو پـسـت و پـلـید
دوســت نــگــردنــد فــقــیـر و غــنـییـار نـبــاشـنـد شــقـی و ســعـیـد
اشــک بــخــنـدیـد کـه رخ بــر مـتــاببـی سـبـب، از خـلـق نـبـاید رمـید
داد بـــهـــر یــک، هــنـــر و پـــرتـــویآنـکـه در و گـوهـر و اشــک آفــریـد
مـــن گـــهـــر روشـــن گـــنـــج دلـــمفـارغـم از زحــمـت قـفـل و کـلـیـد
پــرده نـشـیـن بــودم ازیـن پــیـشـتــردور جـهـان، پــرده ز کـارم کـشـیـد
بـــــرد مـــــرا بـــــاد حـــــوادث نـــــواداد تــو را، پــیـک ســعــادت نـویـد
مـــن ســـفـــر دیـــده ز دل کـــرده امکـس نـتـوانـسـت چـنـین ره بـریـد
آتـــش آهـــیــم، چـــنـــیــن آب کـــردآب شــنـیـدیـد کــز آتــش جــهـیـد
مـن بــنـظـر قـطــره، بــمـعـنـی یـمـمدیــده ز مــوجــم نــتــوانــد رهــیـد
هـمـنـفــســم گـشــت شــبــی آرزوهـمـسـفـرم بـود، صـبـاحـی امـیـد
تــیـرگــی مـلــک تــنـم، رنـجــه کــردرنـگـم از آن روی، بـدینـسـان پـرید
تــاب مـن، از تـاب تـو افـزونـتـر اسـتگر چه تو سرخی بنظر، من سپید
چـهـر مـن از چـهره جـان، یافـت رنـگنـور مــن، از روشــنـی دل رســیـد
نکتـه درینجـاسـت، که ما را فـروخـتگــوهـری دهـر و شــمــا را خــریـد
کـاش قـضـایم، چـو تـو بـرمـیفـراشـتکـاش سـپـهرم، چـو تـو بـرمیگـزیدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.