ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مناظره

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:09 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
شـنیده اید میان دو قطره خـون چـه گذشـتگــه مــنـاظــره، یـک روز بــر ســر گــذری
یکـی بـگفـت بـه آن دیگری، تـو خـون کـه ایمـن اوفـتـاده ام اینجـا، ز دسـت تـاجـوری
بــگـفـت، مـن بــچــکـیـدم ز پــای خــارکـنـیز رنج خـار، که رفـتـش بـپـا چـو نیشـتـری
جـواب داد ز یک چـشـمه ایم هر دو، چـه غمچــکــیـده ایـم اگـر هـر یـک از تــن دگـری
هـزار قــطــره خــون در پــیـالــه یـکــرنـگــنــدتــفــاوت رگ و شــریـان نـمـیـکـنـد اثــری
ز ما دو قطره کوچـک چـه کار خواهد ساخـتبــیـا شــویـم یـکــی قــطــره بــزرگــتــری
بـراه سـعـی و عـمـل، بـا هـم اتـفـاق کـنـیمکـه ایمـنـنـد چـنـین رهروان ز هر خـطـری
در اوفــــتــــیـــم ز رودی مــــیــــان دریــــائیگذر کنیم ز سرچشمه ای بـجوی و جـری
بخنده گفت، میان من و تو فرق بسی استتـوئی ز دست شهی، من ز پـای کارگری
بــرای هـمــرهـی و اتــحــاد بــا چــو مــنــیخوش است اشک یتیمی و خون رنجبری
تــو از فــراغ دل و عــشــرت آمــدی بــوجــودمن از خـمیدن پـشـتـی و زحـمـت کـمری
ترا بـه مطبـخ شه، پـخته شد همیشه طعاممـرا بــه آتــش آهـی و آب چــشــم تــری
تــو از فــروغ مــی نـاب، ســرخ رنـگ شــدیمن از نکـوهش خـاری و سـوزش جـگـری
مـرا بـه مـلـک حـقـیـقـت، هـزار کـس بــخـردچـرا کـه در دل کـان دلـی، شـدم گـهـری
قـضـا و حــادثــه، نـقـش مـن از مـیـان نـبــردکـدام قـطـره خـون را، بـود چـنـین هـنـری
درین عـلامت خـونین، نهان دو صـد دریاسـتز سـاحـل همه، پـیداست کشتـی ظفری
ز قـیـد بـنـدگـی، ایـن بـسـتـگـان شـونـد آزاداگـر بــشــوق رهـائی، زنـنـد بــال و پــری
یـتـیـم و پـیـره زن، اینـقـدر خـون دل نـخـورنـداگــر بــخــانـه غــارتــگـری فــتــد شــرری
بـحـکم نا حـق هر سـفـله، خـلق را نکـشـنداگر ز قـتـل پـدر، پـرسـشـی کـند پـسـری
درخت جور و ستـم، هیچ بـرگ و بـار نداشتاگـر کـه دسـت مـجـازات، مـیزدش تـبـری
ســپــهـر پــیـر، نـمـیـدوخــت جــامــه بــیـداراگـر نـبــود ز صـبــر و سـکـوتـش آسـتـری
اگـر کـه بــدمـنـشـی را کـشـنـد بــر سـر داربــجــای او نـنــشــیـنــد بــزور ازو بــتــریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.