ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٢: ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 20:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان حافظ, شعر کهن
ای فــروغ مــاه حـــســـن از روی رخـــشـــان شــمــاآب روی خــوبــی از چــاه زنـخــدان شــمــا
عــــزم دیــــدار تـــــو دارد جـــــان بـــــر لــــب آمــــدهبـازگـردد یـا بـرآیـد چـیـسـت فـرمـان شـمـا
کـس بـه دور نـرگـسـت طـرفـی نـبــسـت از عـافـیـتبـه که نفروشند مستوری بـه مستان شما
بــخــت خــواب آلــود مــا بــیـدار خــواهـد شــد مـگــرزان که زد بـر دیده آبـی روی رخـشان شما
بــا صـبــا هـمـراه بــفـرسـت از رخـت گـلـدسـتــه ایبـو که بویی بـشنویم از خاک بـستان شما
عــمــرتـــان بـــاد و مــراد ای ســاقــیــان بـــزم جـــمگر چـه جـام ما نشد پـرمی بـه دوران شما
دل خـــرابـــی مــی کـــنــد دلـــدار را آگـــه کـــنــیــدزینهار ای دوسـتـان جـان من و جـان شـمـا
کی دهد دست این غرض یا رب که همدستان شوندخـاطـر مـجـمـوع مـا زلـف پــریـشـان شـمـا
دور دار از خــاک و خــون دامـن چــو بــر مــا بــگــذریکاندر این ره کشـتـه بـسـیارند قربـان شـما
ای صــبـــا بـــا ســاکــنــان شــهــر یــزد از مــا بــگــوکای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما
گـر چــه دوریـم از بــســاط قـرب هـمـت دور نـیـسـتبــنـده شـاه شـمـایـیـم و ثــنـاخـوان شـمـا
ای شــهــنــشــاه بـــلــنــداخــتــر خــدا را هــمــتــیتـا بـبـوسـم همچـو اخـتـر خـاک ایوان شما
مـی کــنـد حــافــظ دعــایـی بــشــنـو آمـیـنـی بــگــوروزی مـا بــاد لـعـل شــکـرافـشــان شــمـاپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.