ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٦: گل در بر و می در کف و معشوق به کام است

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 20:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان حافظ, شعر کهن
گل در بر و می در کف و معشوق به کام استســلـطـان جــهـانـم بــه چــنـیـن روز غـلـام اســت
گـو شـمـع مـیـاریـد در ایـن جــمـع کـه امـشـبدر مـجــلــس مــا مــاه رخ دوســت تــمــام اســت
در مـذهـب مــا بــاده حــلــال اســت ولــیـکــنبـــی روی تــو ای ســرو گــل انــدام حــرام اســت
گـوشـم همه بـر قـول نی و نغـمه چـنگ اسـتچـشـمـم همه بـر لـعـل لـب و گـردش جـام اسـت
در مــجــلــس مــا عــطــر مــیـامـیـز کــه مــا راهر لحـظه ز گیسوی تـو خـوش بـوی مشام اسـت
از چــاشــنــی قــنــد مــگــو هــیـچ و ز شــکــرزان رو کــه مــرا از لــب شــیـریـن تــو کــام اســت
تــا گـنـج غــمـت در دل ویـرانـه مـقــیـم اســتهــمــواره مــرا کـــوی خـــرابـــات مــقـــام اســـت
از نـنـگ چـه گـویی کـه مـرا نـام ز نـنـگ اسـتوز نـام چــه پــرســی کــه مـرا نـنـگ ز نـام اســت
مـیـخــواره و ســرگـشـتــه و رنـدیـم و نـظـربــازوان کس که چو ما نیست در این شهر کدام است
بــا مـحــتــســبــم عـیـب مـگـویـیـد کـه او نـیـزپــیـوسـتــه چــو مـا در طـلـب عـیـش مـدام اسـت
حـافـظ مـنشـین بـی مـی و مـعـشـوق زمـانیکــایــام گــل و یــاســمــن و عــیـد صــیــام اســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.