ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧١: زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 20:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان حافظ, شعر کهن
زاهــد ظــاهــرپــرســت از حــال مــا آگــاه نــیـســتدر حـق ما هر چـه گوید جـای هیچ اکـراه نیسـت
در طـریقـت هـر چـه پـیش سـالـک آیـد خـیـر اوسـتدر صراط مسـتـقیم ای دل کسـی گمراه نیسـت
تــا چــه بــازی رخ نـمــایـد بــیـدقــی خــواهـیـم رانـدعـرصـه شـطـرنـج رنـدان را مـجـال شـاه نـیسـت
چــیـسـت ایـن سـقـف بــلـنـد سـاده بــسـیـارنـقـشزیـن مـعـمـا هـیـچ دانـا در جــهـان آگـاه نـیـسـت
این چه استغناست یا رب وین چه قادر حکمت استکاین همه زخـم نهان هسـت و مجـال آه نیسـت
صــاحــب دیـوان مــا گــویـی نــمــی دانــد حــســابکـانـدر این طـغـرا نـشـان حـسـبـه لـلـه نـیـسـت
هـر کـه خـواهـد گـو بـیـا و هـر چـه خـواهـد گـو بــگـوکـبـر و ناز و حـاجـب و دربـان بـدین درگاه نیسـت
بـــر در مــیــخــانــه رفــتـــن کــار یــک رنــگــان بـــودخـودفروشان را بـه کوی می فروشان راه نیسـت
هر چـه هسـت از قـامـت نـاسـاز بـی انـدام مـاسـتور نه تـشـریف تـو بـر بـالای کـس کـوتـاه نیسـت
بــنـده پــیـر خــرابــاتــم کــه لــطــفــش دایـم اســتور نه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست
حـافـظ ار بـر صـدر نـنـشـینـد ز عـالـی مـشـربـیسـتعـاشـق دردی کـش اندربـند مـال و جـاه نیسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.