ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٠١: شراب و عیش نهان چیست کار بی بنیاد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 20:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان حافظ, شعر کهن
شراب و عیش نهان چیست کار بی بـنیادزدیـم بــر صــف رنــدان و هــر چــه بــادا بــاد
گـره ز دل بــگـشـا و از سـپـهـر یـاد مـکـنکـه فـکـر هیچ مـهنـدس چـنین گـره نگـشـاد
ز انـقـلـاب زمـانـه عـجــب مـدار کـه چــرخاز ایــن فـــســـانـــه هــزاران هــزار دارد یــاد
قـدح بـه شـرط ادب گیر زان کـه تـرکیبـشز کاسه سر جـمشید و بـهمن اسـت و قبـاد
که آگه است که کاووس و کی کجا رفتندکه واقف است که چون رفت تخت جم بر باد
ز حـسـرت لـب شـیرین هـنـوز مـی بـینـمکــه لــالــه مـی دمـد از خــون دیـده فــرهـاد
مگـر کـه لـالـه بـدانسـت بـی وفـایی دهرکـه تـا بـزاد و بـشـد جـام مـی ز کـف نـنـهـاد
بـیـا بـیـا کـه زمـانـی ز مـی خـراب شـویممـگـر رسـیـم بـه گـنـجـی در ایـن خـراب آبـاد
نمـی دهند اجـازت مـرا بـه سـیر و سـفـرنــســـیــم بـــاد مــصـــلـــا و آب رکـــن آبـــاد
قـدح مگـیر چـو حـافـظ مگـر بـه ناله چـنگکـه بـسـتـه انـد بـر ابـریشـم طـرب دل شـادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.