ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٢١: هر آن کو خاطر مجموع و یار نازنین دارد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 20:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان حافظ, شعر کهن
هــر آن کــو خـــاطــر مــجـــمــوع و یــار نــازنــیــن داردسـعـادت همـدم او گـشـت و دولـت همـنشـین دارد
حـریـم عـشـق را درگـه بـسـی بـالـاتـر از عـقـل اسـتکـسـی آن آسـتـان بـوسـد که جـان در آسـتـین دارد
دهـان تـنـگ شـیـرینـش مـگـر مـلـک سـلـیـمـان اسـتکـه نـقـش خــاتــم لـعـلـش جــهـان زیـر نـگـیـن دارد
لب لعل و خط مشکین چو آنش هست و اینش هستبــنـازم دلـبــر خــود را کـه حــسـنـش آن و ایـن دارد
بـه خـواری مـنـگـر ای مـنـعـم ضـعـیـفـان و نـحـیـفـان راکـه صـدر مـجـلـس عـشـرت گـدای رهـنـشـیـن دارد
چــو بــر روی زمـیـن بــاشــی تــوانـایـی غـنـیـمـت دانکــه دوران نــاتــوانــی هــا بــســی زیـر زمــیـن دارد
بــلـاگـردان جــان و تــن دعــای مـســتــمـنـدان اســتکه بیند خیر از آن خرمن که ننگ از خوشه چین دارد
صـبــا از عـشـق مـن رمـزی بــگـو بــا آن شـه خــوبــانکـه صـد جـمشـید و کـیخـسـرو غـلـام کـمتـرین دارد
و گـر گـوید نمـی خـواهم چـو حـافـظ عـاشـق مـفـلـسبـگـوییدش کـه سـلـطـانـی گـدایی همـنـشـین داردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.