ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٤٩: دلم جز مهر مه رویان طریقی بر نمی گیرد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 13:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان حافظ, شعر کهن
دلـم جــز مـهـر مـه رویـان طــریـقــی بــر نـمـی گــیـردز هـر در مـی دهـم پـنـدش ولـیکـن در نـمـی گـیـرد
خــدا را ای نـصــیـحــتــگـو حــدیـث ســاغــر و مـی گـوکـه نقـشـی در خـیال ما از این خـوشـتـر نمی گیرد
بـــیــا ای ســـاقـــی گـــلــرخ بـــیــاور بـــاده رنــگــیــنکـه فـکـری در درون مـا از ایـن بــهـتــر نـمـی گـیـرد
صـراحـی مـی کـشـم پــنـهـان و مـردم دفـتـر انـگـارنـدعــجــب گـر آتــش ایـن زرق در دفـتــر نـمـی گـیـرد
مـن ایـن دلــق مـرقــع را بــخــواهـم ســوخــتــن روزیکـه پـیر مـی فـروشـانش بـه جـامـی بـر نمی گـیرد
از آن رو هـســت یـاران را صــفــاهـا بــا مـی لـعــلــشکه غـیر از راسـتـی نقشـی در آن جـوهر نمی گیرد
سر و چشمی چنین دلکش تو گویی چشم از او بردوزبـرو کـاین وعـظ بـی مـعـنی مـرا در سـر نمی گـیرد
نصـیحـتـگـوی رندان را کـه بـا حـکـم قـضـا جـنگ اسـتدلـش بـس تـنگ می بـینم مگـر سـاغـر نمی گـیرد
میان گریه می خـندم که چـون شـمع اندر این مجـلسزبــان آتــشــیـنـم هـســت لـیـکــن در نـمـی گـیـرد
چـه خـوش صـید دلـم کـردی بـنازم چـشـم مسـتـت راکه کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمی گیرد
سـخـن در احـتـیاج مـا و اسـتـغـنـای مـعـشـوق اسـتچـه سـود افسونگری ای دل که در دلبـر نمی گیرد
مــن آن آیـیــنــه را روزی بــه دســت آرم ســکــنــدرواراگــر مـی گـیـرد ایـن آتــش زمـانـی ور نـمـی گـیـرد
خــدا را رحــمـی ای مـنـعــم کـه درویـش ســر کـویـتدری دیـگــر نـمــی دانـد رهـی دیـگــر نـمـی گــیـرد
بــدیـن شـعـر تــر شـیـریـن ز شـاهـنـشـه عـجـب دارمکـه سـر تــا پــای حـافـظ را چــرا در زر نـمـی گـیـردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.