ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٦٧: فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 13:09 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان حافظ, شعر کهن
بــعــد صــد ســال اگـر بــر ســر خــاکــم گـذریســر بــرآرد ز گـلـم رقـص کـنـان عـظــم رمـیـم
دلــبـــر از مــا بـــه صــد امــیــد ســتـــد اول دلظــاهـرا عــهـد فــرامـش نـکـنـد خــلـق کــریـم
غـنـچـه گـو تـنـگ دل از کـار فـروبـسـتـه مـبـاشکـز دم صــبــح مـدد یـابــی و انـفـاس نـســیـم
فــکــر بــهـبــود خــود ای دل ز دری دیـگــر کــندرد عـاشــق نـشـود بــه بــه مـداوای حــکـیـم
گــوهــر مــعــرفــت آمــوز کــه بــا خــود بــبــریکـه نـصـیـب دگـران اســت نـصــاب زر و ســیـم
دام سـخــت اسـت مـگـر یـار شـود لـطـف خــداور نـه آدم نــبــرد صــرفــه ز شــیـطــان رجــیـم
حافظ ار سیم و زرت نیست چه شد شاکر باشچـه بـه از دولـت لـطـف سـخـن و طـبـع سـلیم
فــتــوی پــیـر مـغــان دارم و قـولـیـســت قــدیـمکه حرام است می آن جا که نه یار است ندیم
چــاک خـواهـم زدن ایـن دلـق ریـایـی چـه کـنـمروح را صـحـبــت نـاجــنـس عـذابــیـسـت الـیـم
تــا مـگـر جــرعـه فـشــانـد لـب جــانـان بــر مـنسـال ها شـد کـه مـنـم بـر در مـیخـانـه مـقـیم
مــگــرش خــدمــت دیـریـن مــن از یــاد بــرفــتای نـسـیـم سـحــری یـاد دهـش عـهـد قـدیـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.