ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٥٤: ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 21:13 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان حافظ, شعر کهن
ز کـــوی یـــار مـــی آیـــد نـــســـیـــم بــــاد نـــوروزیاز ایـن بــاد ار مـدد خـواهـی چــراغ دل بــرافـروزی
چـو گل گر خـرده ای داری خـدا را صـرف عـشـرت کنکــه قــارون را غــلــط هــا داد ســودای زرانــدوزی
ز جـام گـل دگـر بـلـبـل چـنان مسـت می لعـل اسـتکـه زد بــر چــرخ فـیـروزه صـفـیـر تــخــت فـیـروزی
بــه صـحــرا رو کـه از دامـن غـبــار غـم بــیـفـشــانـیبــه گـلـزار آی کـز بــلـبــل غـزل گـفـتـن بـیـامـوزی
چـو امـکـان خـلـود ای دل در این فـیروزه ایوان نیسـتمـجـال عـیش فـرصـت دان بـه فـیروزی و بـهـروزی
طـریق کـام بـخـشـی چـیسـت تـرک کـام خـود کـردنکـلـاه ســروری آن اســت کــز ایـن تــرک بــردوزی
سـخـن در پـرده می گویم چـو گل از غنچـه بـیرون آیکـه بـیش از پـنج روزی نیسـت حـکـم مـیر نوروزی
نـدانـم نـوحـه قـمـری بـه طـرف جـویـبــاران چـیـسـتمـگـر او نیز همـچـون مـن غـمـی دارد شـبـانروزی
می ای دارم چو جان صافی و صوفی می کند عیبشخــدایـا هـیـچ عــاقــل را مـبــادا بــخــت بــد روزی
جـدا شـد یار شـیرینـت کـنون تـنها نشـین ای شـمـعکه حکم آسمان این است اگر سازی و گر سوزی
بـه عـجـب عـلـم نتـوان شـد ز اسـبـاب طـرب مـحـرومبـیا سـاقـی کـه جـاهل را هنیتـر مـی رسـد روزی
مـی انـدر مـجــلـس آصــف بــه نـوروز جــلـالـی نـوشکه بـخـشـد جـرعـه جـامت جـهان را سـاز نوروزی
نـه حـافـظ مـی کـنـد تـنـها دعـای خـواجـه تـورانـشـاهز مـدح آصـفـی خـواهـد جــهـان عـیـدی و نـوروزی
جــنــابــش پــارســایـان راســت مــحــراب دل و دیـدهجـبـینش صـبـح خـیزان راسـت روز فـتـح و فیروزیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.