ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ستایش خرد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
کـــنــون ای خـــردمــنــد وصـــف خـــردبــدیـن جــایـگـه گـفـتــن انـدرخـورد
کــنــون تـــا چـــه داری بـــیــار از خـــردکـه گـوش نـیـوشـنـده زو بــرخــورد
خــرد بـــهــتــر از هــر چــه ایــزد بـــدادســتـــایــش خــرد را بـــه از راه داد
خــرد رهــنــمــای و خــرد دلــگــشــایخـرد دسـت گیرد بـه هر دو سـرای
ازو شــادمــانــی وزویــت غــمــیـســتوزویـت فـزونـی وزویـت کـمـیـسـت
خــــرد تــــیـــره و مــــرد روشــــن رواننبـاشـد همـی شـادمـان یک زمـان
چــه گــفــت آن خــردمــنــد مــرد خــردکــه دانــا ز گــفــتـــار از بـــرخـــورد
کــســی کــو خــرد را نــدارد ز پـــیــشدلـش گـردد از کـرده خـویـش ریش
هـــشــــیـــوار دیـــوانـــه خــــوانـــد وراهـمـان خــویـش بــیـگـانـه دانـد ورا
ازویــی بــه هــر دو ســرای ارجــمــنــدگـسـسـتـه خـرد پــای دارد بــبــنـد
خـرد چـشـم جـانـسـت چـون بــنـگـریتو بی چشم شادان جهان نسپری
نـخــســت آفـریـنـش خــرد را شــنـاسنگـهبـان جـانـسـت و آن سـه پـاس
سه پاس تو چشم است وگوش و زبانکزین سه رسد نیک و بـد بی گمان
خـــرد را و جـــان را کــه یــارد ســتـــودو گـر مـن سـتـایم کـه یـارد شـنـود
حکیما چـو کس نیست گفتـن چه سودازین پـس بـگـو کـافـرینش چـه بـود
تــــویـــی کــــرده کـــردگـــار جــــهـــانبــبــیـنـی هـمـی آشــکـار و نـهـان
بـــه گــفـــتـــار دانــنــدگــان راه جـــویبه گیتی بـپوی و به هر کس بـگوی
ز هـر دانـشـی چـون سـخـن بـشـنـویاز آمــوخــتــن یـک زمــان نــغــنـوی
چــو دیـدار یــابــی بــه شــاخ ســخــنبــدانـی کـه دانـش نـیـابــد بـه مـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.