ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گفتار اندر آفرینش مردم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو زیـن بــگـذری مـردم آمـد پـدیـدشـد ایـن بـنـدهـا را سـراسـر کـلـیـد
سرش راست بر شد چو سرو بلندبــه گـفــتــار خــوب و خــرد کـاربــنـد
پـــذیــرنـــده هــوش و رای و خـــردمــــر او را دد و دام فــــرمــــان بــــرد
ز راه خـــرد بـــنـــگـــری انـــدکـــیکه مردم بـه معـنی چـه بـاشـد یکی
مـگـر مـردمی خـیره خـوانی همیجــز ایـن را نـشـانـی نـدانـی هـمـی
تـــرا از دو گــیــتـــی بـــرآورده انــدبـه چـنـدیـن مـیـانـچـی بـپـرورده انـد
نخـسـتـین فـطـرت پـسـین شـمـارتـویـی خـویـشـتـن را بـه بــازی مـدار
شــنــیـدم ز دانــا دگــرگــونــه زیـنچـــه دانـــیــم راز جـــهـــان آفـــریــن
نـگـه کـن سـرانـجـام خـود را بـبـینچـو کـاری بــیـابــی ازیـن بــه گـزیـن
بــه رنـج انـدر آری تـنـت را رواسـتکه خود رنج بردن به دانش سزاست
چـو خـواهی که یابـی ز هر بـد رهاســـر انـــدر نــیــاری بـــه دام بـــلـــا
نـگـه کــن بــدیـن گـنـبــد تــیـزگـردکـه درمـان ازویـسـت و زویـسـت درد
نـه گـشــت زمـانـه بــفـرســایـدشنــه آن رنــج و تــیــمــار بــگــزایــدش
نـه از جــنـبــش آرام گــیـرد هـمـینـه چـون مـا تـبـاهـی پـذیـرد هـمـی
ازو دان فــزونــی ازو هــم شـــمــاربـــد و نــیــک نـــزدیــک او آشـــکـــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.