ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گفتار اندر فراهم آوردن کتاب

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
سخن هر چه گویم همه گفتـه اندبــر بــاغ دانـش هـمـه رفـتــه انـد
اگــر بــر درخــت بــرومــنــد جــاینیابـم که از بـر شدن نیسـت رای
کـسـی کـو شـود زیر نـخـل بـلـنـدهـمـان ســایـه زو بــازدارد گــزنـد
تــوانـم مـگـر پــایـه ای سـاخــتــنبــر شـاخ آن سـرو ســایـه فـکـن
کــزیـن نــامــور نــامــه شــهــریـاربـه گـیـتـی بـمـانـم یکـی یـادگـار
تــو ایـن را دروغ و فــســانـه مـدانبـه رنـگ فـسـون و بـهـانـه مـدان
ازو هـر چــه انــدر خــورد بــا خــرددگــر بــر ره رمــز و مـعــنـی بــرد
یـکـی نـامـه بــود از گـه بــاسـتـانفــراوان بـــدو انــدرون داســتـــان
پــراگـنـده در دســت هـر مـوبــدیازو بــهــره ای نــزد هـر بــخــردی
یـکـی پــهـلـوان بــود دهـقـان نـژاددلــیـر و بــزرگ و خــردمـنـد و راد
پـــژوهــنــده روزگـــار نــخـــســـتگذشتـه سخنها همه بـاز جست
ز هر کـشـوری موبـدی سـالـخـوردبــیـاورد کــایـن نـامـه را یـاد کــرد
بــپــرسـیـدشـان از کـیـان جــهـانوزان نـــامـــداران فـــرخ مـــهـــان
کـه گیتـی بـه آغـاز چـون داشـتـندکه ایدون بـه ما خـوار بـگذاشتـند
چـه گونه سـرآمد بـه نیک اخـتـریبــرایـشــان هـمـه روز کـنـد آوری
بـگـفـتـنـد پـیشـش یکـایک مـهـانسخنهای شاهان و گشت جهان
چو بنشیند ازیشان سپهبد سخنیـکـی نـامـور نـافــه افــکـنـد بــن
چـنـین یـادگـاری شـد انـدر جـهـانبــرو آفــریـن از کــهــان و مــهــانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.