ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»بنیاد نهادن کتاب

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
دل روشـن من چـو بـرگشـت ازویسـوی تـخـت شـاه جـهـان کـرد روی
کـه این نـامـه را دسـت پـیش آورمز دفــتــر بــه گــفــتــار خــویـش آورم
بـپـرسـیدم از هر کسـی بـیشـماربـــتـــرســـیـــدم از گـــردش روزگـــار
مـگـر خـود درنگـم نـبـاشـد بـسـیبــبــایـد سـپــردن بــه دیـگـر کـسـی
و دیگـر کـه گـنـجـم وفـادار نیسـتهـمـین رنـج را کـس خـریدار نـیسـت
بـرین گـونـه یک چـنـد بـگـذاشـتـمسـخـن را نـهـفـتــه هـمـی داشـتــم
سـراسـر زمـانـه پــر از جـنـگ بــودبـه جـویـنـدگـان بـر جـهـان تـنـگ بـود
ز نیکـو سـخـن بـه چـه اندر جـهانبــه نـزد ســخــن سـنـج فـرخ مـهـان
اگـر نـامـدی ایـن سـخـن از خـداینـبــی کــی بــدی نـزد مـا رهـنـمـای
به شهرم یکی مهربان دوست بودتو گفتی که با من به یک پوست بود
مـرا گـفـت خـوب آمـد ایـن رای تــوبــه نـیـکــی گـرایـد هـمـی پــای تــو
نـبــشـتـه مـن ایـن نـامـه پـهـلـویبــه پــیـش تــو آرم مــگــر نــغــنــوی
گـشـتـاده زبـان و جـوانیت هسـتسـخـن گـفـتـن پـهـلـوانـیـت هـسـت
شـو این نـامـه خـسـروان بـازگـویبـــدیــن جــوی نــزد مــهــان آبـــروی
چــو آورد ایـن نــامــه نـزدیـک مــنبــرافـروخــت ایـن جــان تــاریـک مـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.