ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در داستان ابومنصور

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــدیــن نــامــه چــون دســت کــردم درازیـکـی مـهـتـری بـود گـردنـفـراز
جـــوان بــــود و از گـــوهـــر پــــهـــلـــوانخـردمند و بـیدار و روشـن روان
خـــــداونــــد رای و خـــــداونــــد شــــرمسخـن گفتـن خـوب و آوای نرم
مــرا گــفــت کــز مـن چــه بــایـد هـمـیکه جانت سخن بـرگراید همی
بــه چــیـزی کـه بــاشـد مـرا دســتــرسبـکـوشـم نیازت نیارم بـه کـس
هـمـی داشـتـم چـون یکـی تـازه سـیـبکه از بـاد نامد بـه من بـر نهیب
بـــه کــیــوان رســـیــدم ز خـــاک نــژنــداز آن نـیـکـدل نـامـدار ارجـمـنـد
به چشمش همان خاک و هم سیم و زرکـریمـی بـدو یـافـتـه زیب و فـر
ســراســر جــهــان پــیـش او خــوار بــودجــوانـمــرد بــود و وفــادار بــود
چــنــان نــامــور گــم شــد از انــجـــمــنچو در بـاغ سرو سهی از چمن
نــه زو زنــده بــیـنــم نــه مــرده نــشــانبـه دسـت نهنگان مردم کشان
دریـــغ آن کـــمـــربـــنـــد و آن گـــردگـــاهدریغ آن کیی بـرز و بـالای شاه
گــــرفــــتــــار زو دل شــــده نـــاامـــیـــدنـوان لـرز لـرزان بـه کـردار بـیـد
یـــکـــی پــــنـــد آن شــــاه یـــاد آوریـــمز کــژی روان ســوی داد آوریـم
مــرا گــفــت کــایــن نــامــه شـــهــریــارگرت گفته آید به شاهان سپار
بـــدیــن نــامــه مــن دســت بــردم فــرازبـه نـام شـهـنـشـاه گـردنـفـرازپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.